Dobrovolnou dohodu k životnímu prostředí za rok 2019 dodržel kraj i ROCKWOOL

Eva Habrnálová
20 July 2020

Moravskoslezský kraj a spol. ROCKWOOL, a.s. se zavázaly k aktivitám, které podniknou nad rámec zákonných požadavků a povedou k menšímu zatížení životního prostředí. V roce 2019 byly všechny závazky splněny.