Spádovanie plochých striech – systém ROCKFALL

Systémové izolačné riešenie z kamennej vlny slúži na vytvorenie alebo zväčšenie spádu o 2 %, 3 % a násobky týchto spádov na konštrukcii plochej strechy jednostranne zošikmenými doskami v kombinácii s podkladovou doskou a s dvojvrstvovými izoláciami ROCKWOOL vhodnými pre ploché strechy. Súčasťou systému ROCKFALL sú tiež spádové a protispádové dosky, dvojspádové a atikové kliny. Systém spádovania zabezpečí plynulý odtok zrážkovej vody, prípadne topiaceho sa snehu alebo ľadu.

  1. ROCKFALL protispádové dosky
  2. ROCKFALL dvojspádové kliny
    Systémovo slúžia na vytvorenie spádu vo vodorovnom úžľabí plochej strechy za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody k strešným vpustom.
  3. Jednostranne zošikmené dosky slúžia na vytvorenie spádu o 2 % alebo 3 % na konštrukcii plochej strechy. Sú kladené v kombinácii s izoláciou MONROCK MAX E, HARDROCK MAX alebo ROOFROCK.

Súčasťou izolácie plochých striech sú tiež ROCKFALL atikové kliny.

Rockfall System

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search

ROCKFALL atikové kliny
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL dvojspádové kliny
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL protispádové dosky
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL spádové dosky
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
Systém ROCKFALL
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať

Kontaktujte nás