Zateplenie šikmej strechy nad krokvami

Zateplenie nad krokvami systémom TOPROCK je ideálne vtedy, keď chceme priznať drevenú konštrukciu krovu. Umožňuje využiť celý priestor podkrovia bez nutnosti znižovania podhľadu v interiéri. V prípade využitia nadkrokvového zateplenia je nutné vybudovať nad pôvodnými krokvami debnenie a konštrukciu pomocných krokiev so špeciálnymi kovovými držiakmi TOPROCK. Súčasťou strešného plášťa je parozábrana položená na debnení. Nasleduje izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL položená v dvoch vrstvách, pričom sa jednotlivé vrstvy izolácie ukladajú na tzv. „väzbu“. Ďalšiu vrstvu tvorí difúzne otvorená hydroizolácia, kontralate na upevnenie strešnej krytiny a samotná strešná krytina.

Systém TOPROCK

Ako ľahko zatepliť nad krokvami? Pozrite sa na skladbu a postup.

System Toprock

Ako zatepliť šikmú strechu

Pozrite sa na video návod krok za krokom.

website images,

Kontaktujte nás