Pri projektovaní stavby alebo rekonštrukcii domu sa často zabúda na akustiku. Pritom hluk má na zdravie a kvalitu ľudského života preukázateľne negatívny vplyv. Na problémy sa často príde až neskoro, až keď sa v dome býva. Stačilo pritom použiť kvalitné akustické materiály v jednotlivých konštrukciách. Akustické izolácie z kamennej vlny pomáhajú zlepšiť zvukovú nepriezvučnosť a tým pozitívne ovplyvňujú spolužitie v rámci rodiny, ako aj so susedmi. 

Vplyv hluku na zdravie

Hluk je zvuk, ktorý vadí. Nemôžeme kvôli nemu spať, normálne žiť alebo pracovať. Pri dlhodobom vystavení má negatívny vplyv na kvalitu nášho života, regeneráciu a následne aj zdravie. 

Odborníci rozoznávajú dva typy hluku. Prvý sa šíri vzduchom buď zvnútra – hovorom, hudbou, štekotom, alebo zvonku – ruchom z dopravy, z bežného okolitého života. Druhým je hluk kročajový, ktorý vzniká vibráciami a šíri sa konštrukciami v dome, napríklad dupot, hrkanie stoličiek, pád vecí na podlahu. 

"Ak chcete utlmiť hluk, ktorý sa k vám šíri vzduchom alebo konštrukciou, vždy pamätajte na to, že účinnú zvukovú izoláciu je potrebné vykonať tam, kde hluk vzniká, pri zdroji hluku. Toto predstavuje najefektívnejší spôsob zvukovej izolácie," upozorňuje Halina Kučerová z oddelenia technického poradenstva. 

Pokiaľ chcete tlmiť hluk, ktorý sa k vám dostáva vzduchom, snažte sa čo najviac zvýšiť parameter vzduchovej nepriezvučnosti steny alebo stropu. 

„Požadované hodnoty zvukovej izolácie pre deliace konštrukcie medzi miestnosťami v budovách a zvukovej izolácie obvodových plášťov budov stanovuje norma STN 73 0532. Stavebná vážená vzduchová nepriezvučnosť pre steny miestností toho istého bytu či rodinného domu nesmie byť nižšia jako 42 dB. Medzi samostatnými bytovými jednotkami táto hodnota nesmie byť nižšia jako 53 dB,“ dopĺňa Halina Kučerová. 

Tieto limity sú však pre tiché a pokojné bývanie nízke. Pre predstavu zvuk práčky dosahuje hodnotu 60 dB. Snažte sa teda zvoliť takú skladbu materiálov, aby ste dosiahli čo najvyššie hodnoty. 

Kročajový hluk je najlepšie tlmiť v mieste, kde vzniká. Najväčším problémom je nesprávne urobená alebo chýbajúca kročajová izolácia pod podlahou, kvôli ktorej o poschodie nižšie počujete všetko, čo sa nad vašou hlavou odohráva. 

Stiahnite si sprievodcu stavbou alebo rekonštrukciou domu

20210601 RW CEE ILLU 255

V tejto brožúre sa dozviete omnoho viac informácií o rekonštrukcii jednotlivých častí domu, ktoré sa vám môžu pri rozhodovaní o zateplení hodiť.

Podlahová izolace zlepšuje kročejovou neprůzvučnost

Při pokládání nové podlahy myslete na provedení akustického řešení, kdy se realizuje plovoucí podlaha s kročejovou izolací, např. STEPROCK HD nebo STEPROCK ND. Volba izolace závisí na druhu plovoucí podlahy, která může být lehká např. s OSB roznášecími deskami nebo těžká s roznášecí betonovou nebo anhydritovou vrstvou. Důležité je nezapomenout i na kročejové pásky kolem zdí, které zamezí přenosu hluku po stěnách dolů.

floor, wood, wooden floor, feet,  child, parent, home, floorrock, Trittschall Broschüre, germany
renovating campaig

Správna rekonštrukcia domu sa začína izoláciou z kamennej vlny ROCKWOOL. Nech už sa pre renováciu rozhodujete z akéhokoľvek dôvodu, niektoré veci stojí za to si poriadne premyslieť. Prečítajte si, prečo si na zateplenie domu vybrať kamennú vatu ROCKWOOL.