1/1

Elektrifikácia ROCKWOOL tovární

Jedným z najdôležitejších spôsobov dekarbonizácie nášho podnikania je elektrifikácia nášho procesu tavenia kameňa.

"Aby bola priemyselná výroba pri plnení globálnych klimatických cieľov úspešná, musí (rovnako ako ostatné ekonomické odvetvia) dekarbonizovať. Pre ROCKWOOL bude mať najväčší dopad na dekarbonizáciu elektrifikácie našich procesov tavenia." Morten Skovby Thomson, riaditeľ zodpovedný za udržateľnosť tavenia v spoločnosti ROCKWOOL Group Technology.

Rockwool, Moss factory

Diverzita, spravodlivosť a inklúzia

V spoločnosti ROCKWOOL spolupracujú zamestnanci rôzneho pôvodu, národnosti a kompetencií. Uvedomujeme si, že každý z nás prináša do práce svoje vlastné jedinečné schopnosti, skúsenosti, kompetencie a perspektívy, aj keď môžeme byť každý iný.

V roku 2023 sme v ROCKWOOL zaviedli politiku DEI (diverzity, equity, and inclusion) a začali program, ktorého cieľom je zlepšiť inkluzivitu a prístupnosť pracoviska pre osoby so zdravotným postihnutím. Na našom stretnutí organizovanom v Taranto v Taliansku sme spolupracovali s organizáciou Io Posso ("Ja môžem"). Chceli sme zdôrazniť, že nielen akcie, ako je napríklad SailGP, by mali byť prístupné všetkým.

ROCKWOOL Denmark SailGP Team, Season 4, Taranto, Italy, 2023, Foiling, F50, Summit, One Ocean Foundation, Beach clean, Inspire

Zlepšujeme službu recyklácie kamennej vlny Rockcycle®

V roku 2023 sme otestovali a začali používať Rockcycle® zberné vrecia na zbieranie odpadu z kamennej vlny. Namiesto bežných zberných vriec sme tak prešli na väčšie vrecia, ktoré znížili množstvo potrebných ciest na odvoz. Väčšie vrecia sú zároveň vyrobené z 30 % z recyklovaného materiálu. Súčasne sme našu službu Rockcycle® rozšírili do ďalších troch krajín – Indie, Číny a Slovinska. Ponúkame ju už v 21 krajinách po celom svete.

Sustainability Report 2023, Rockcycle in India
Vylepšená akustika
0

študentov malo v roku 2023 prospech z lepšieho prostredia na výučbu vďaka akustickým riešeniam Rockfon.

Úspora vody
0

miliónov litrov vody sa v roku 2023 ušetrilo vďaka predaným výrobkom na pestovanie v skleníku.

Nové pracovné miesta
0

nových pracovných miest bolo v roku 2023 vytvorené v našich továrňach na výrobu kamennej vlny a u našich dodávateľov.