Maximalizujeme svoj prínos, minimalizujeme naše stopy

V spoločnosti ROCKWOOL veríme, že udržateľné a zodpovedné podnikanie je rovnako dôležité ako významný pozitívny vplyv našich produktov na ľudí a spoločnosť.

Meriame náš pokrok smerom k dosiahnutiu 11 cieľov udržateľného rozvoja OSN. Zaviazali sme sa k vyhodnocovaniu metrík, ktoré odrážajú kľúčové materiálové problémy v rámci nášho fungovania, aby sme do roku 2030 zlepšili našu bezpečnosť a enviromentálnu výkonnosť.

1/1
1/1