Het Euro-brandklasse systeem: Europees classificatiesysteem voor de brandreactie van bouwmaterialen

1 januari 1

Met de EN 13501-1 heeft het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) in 2001 een uniform Europees classificatiesysteem voor brandgedrag aangenomen. Het Euro-brandklasse systeem biedt een indeling in klassen voor de brandreactie van bouwmaterialen. Het is bedoeld om in heel Europa vergelijkbaarheid van de brandreactie eigenschappen van bouwproducten en hun vrijhandel mogelijk te maken. Het is dan ook verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken.

A1 geclassificeerde materialen zijn onbrandbaar en dragen niet bij aan het ontstaan en uitbreiding van een brand

Bekijk ook deze artikelen