Het Bouwbesluit en brandveiligheid

1 januari 1

Voorschriften, wetten en feiten over brandveiligheid

In het Bouwbesluit heeft de overheid brandveiligheidsvoorschriften vastgesteld, waarmee de brandveiligheid op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau is geregeld. De ROCKWOOL brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ biedt op hoofdlijnen inzicht in de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit 2012. Daarnaast reikt de brochure tips en adviezen aan om de brandveiligheid van gebouwen naar een hoger niveau te tillen dan het Bouwbesluit voorschrijft.

De twee hoofddoelstellingen van het Bouwbesluit 2012 zijn:

 • het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) door het vergroten van de vluchtveiligheid
 • voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel door brandoverslag

In het licht van deze doelstellingen zijn in het Bouwbesluit 2012 negen basiseisen van brandveiligheid vastgelegd. Daarnaast schrijft het Bouwbesluit per gebouwfunctie verschillende prestatie-eisen voor. Deze basis- en prestatie-eisen worden hier in vogelvlucht toegelicht. De brochure ‘Vuistregels Brandveiligheid’ gaat er dieper op in.

Het Bouwbesluit 2012 beschrijft de volgende negen basiseisen van brandveiligheid:

 1. Voorkom het ontstaan van brand
 2. Zorg ervoor dat een brand zich niet snel kan ontwikkelen
 3. Zorg voor brandalarmering
 4. Zorg voor blusmiddelen
 5. Zorg voor veilige vluchtroutes
 6. Zorg voor brandcompartimentering
 7. Bescherm de hoofddraagconstructie tegen brand
 8. Zorg voor voorzieningen voor de brandweer
 9. Zorg voor adequate controle en onderhoud
steenwol, brochure, vuistregels

Lees ook deze artikelen