Veelgestelde vragen

Algemeen

Waar wordt ROCKWOOL steenwol van gemaakt?

ROCKWOOL steenwol wordt gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, waarbij de productie vergelijkbaar is met het kernproces van een actieve vulkaan.

Wat is de geluidabsorptiewaarde van ROCKWOOL steenwol?

Dankzij de poreuze structuur absorberen alle ROCKWOOL isolatieproducten het geluid en verminderen geluidstrillingen in hoge mate. De absorptiewaarde van ROCKWOOL steenwol wordt met name bepaald door de densiteit en de dikte van het product. De geluidabsorptiewaarden van de RockSono producten zijn vermeld in de technische productbladen.

Waarom is de toepassing van brandveilige isolatie zo belangrijk?

Onbrandbare isolatie, zoals steenwol, draagt niet bij aan de totale hoeveelheid brandbaar materiaal (permanente vuurbelasting) van de bouwconstructie. Maar er zijn nog meer voordelen, zoals het voorkomen of beperken van branduitbreiding en het verhogen van de brandwerendheid. Hierdoor wordt in geval van brand kostbare tijd gewonnen om mensen vanuit het gebouw in veiligheid te brengen. Bovendien ontstaan bij brand ook geen giftige rook of brandende druppels. Lees hier meer over brandveiligheid.

Wat is de brandwerendheid van ROCKWOOL steenwol?

De brandwerendheid van een bouwconstructie of bouwdeel is de mate waarin dit element gedurende een bepaalde tijd weerstand kan bieden aan een gestandaardiseerde hittebelasting (standaardbrandcurve).

Criteria zijn hierbij: 

 1. de tijd totdat het element bezwijkt
 2. de tijd dat het element vlamdicht blijft
 3. de tijd dat de temperatuurstijging aan de koude zijde binnen de gestelde waarden blijft.

Het is de combinatie van productkeuze, dikte, type en afwerking van het bouwelement die uiteindelijk de brandwerendheid bepaalt. ROCKWOOL steenwol is bestand tot temperaturen tot boven de 1.000 °C en draagt in zeer belangrijke mate bij aan het verhogen van de brandwerendheid van de constructie.

Aan welke zijde dient de dampremmende laag te worden aangebracht?

Breng een dampremmende laag altijd aan de warme (woon)zijde van de constructie aan.

Wat is het verschil tussen Rd, Rc en Rt waarde?
 1. De RD-waarde is de warmteweerstand van het product
 2. De RC-waarde is de warmteweerstandswaarde van de totale constructie
 3. De RT-waarde is de warmteweerstandswaarde van de totale constructie vermeerderd met de overgangsweerstanden
Wat zijn de minimale eisen voor warmte-isolatie bij uitwendige scheidingsconstructies?

Met de ingang van BENG per 01.01.2021 geldt voor nieuwbouw dat er moet worden voldaan aan een minimale RC-waarde van:

 • 4,7 m² K/W voor gevels
 • 6,3 m² K/W voor daken
 • 3,7 m² K/W voor vloeren

Hellend dak

Kan ik een hellend dak isoleren als het dakbeschot aan de buitenzijde is voorzien van een dampdichte laag (zoals bitumenpapier)?

Aan de buitenzijde van de isolatie wordt normaliter zoveel mogelijk met dampopen materialen gewerkt, teneinde mogelijke condensvorming in de zone tussen de isolatie en deze materialen te vermijden. Wordt het dampdichte dakbeschot om praktische of economische redenen niet vervangen, dan kan enkel worden geïsoleerd onder de volgende strikte voorwaarden:

 • de isolatie strak tegen het dakbeschot aandrukken en vermijden van ventilerende buitenlucht in deze zone
 • een hermetisch uitgevoerd dampscherm met hoge dampdichtheid (Sd-waarde) aan de warme zijde van de isolatie
Moet ik tussen isolatie en dakbeschot ventileren?

Nee, want deze vroegere manier van ventileren bleek eerder condensproblemen te creëren dan ze op te lossen. Bestaat het dakbeschot uit een dampdicht of dampremmend materiaal, dan wordt geïsoleerd onder de volgende strikte voorwaarden: 

 • de isolatie strak tegen de dampdichte buitenlaag aandrukken en vermijden van ventilerende buitenlucht in deze zone
 • een hermetisch uitgevoerd dampscherm aan de warme zijde van de isolatie

Is het dakbeschot toch dampopen, dan wordt evenwel ook een dampscherm aan de warme zijde aangeraden, omwille van betere luchtdichtheid en dus beter thermisch rendement van het dak.

Het dak is reeds met tempex, pur of een andere kunststof isolatie aan de buitenzijde geïsoleerd. Wegens de gehorigheid wil ik echter aan de binnenzijde nog een laag ROCKWOOL aanbrengen. Kan dat?

Wanneer de dikte van de nieuwe isolatie niet groter is dan de dikte van de bestaande isolatie, dan is het aanbrengen van een extra laag ROCKWOOL isolatie over het algemeen geen probleem. 

Wanneer de dikte van de nieuwe isolatie groter is dan de bestaande isolatielaag, dan is vanuit bouwfysische overwegingen een hermetisch uitgevoerd dampscherm aan de binnenzijde noodzakelijk. Zonder dit dampscherm zou er condensgevaar tussen beide isolatielagen kunnen ontstaan.

Als ik een hellend dak ga isoleren, moet ik dan een dampscherm toepassen?

Dit is afhankelijk van de situatie:

 • bij daken met een dampopen maar niet-capillair (dus niet vochtabsorberend) onderdak: altijd
 • bij daken met een dampopen capillair (vochtabsorberend) dakbeschot (vezelcementplaten) en/of reeds bestaande dampopen isolatie: in principe alleen bij hoge vochtbelasting (badkamers, waslokalen e.d.). Toch is een damscherp in alle gevallen aan te raden, omwille van een grotere luchtdichtheid en dus beter thermisch rendement van het dak. 
 • bij daken met een bestaand dampremmend dakbeschot of dampremmende isolatie: altijd, maar alleen onder zeer strikte voorwaarden om condensatieproblemen te vermijden. Bouwfysisch gezien is het altijd beter om een dak met een dampremmende afdichting, aan de buitenzijde te isoleren. Als de ruimte of mogelijkheid er is, is dit dus zeker aangeraden. Isoleren van dit daktype van binnen uit is  kritischer. Dakbedekking heeft een zeer hoge dampweerstand en een goed damp- en luchtdicht scherm aan de warme zijde van de isolatie is van cruciaal belang.

Wil men toch aan de binnenzijde isoleren breng dan een dampscherm zonder onderbrekingen over het gehele dakoppervlak aan. Folies met een Sd-waarde > 300 m kunnen zeer dampdichte dakbedekkingen aan. Rockroof Sidefix (Base) isolatiedekens zijn voor deze toepassing niet geschikt zonder een additionele dampremmende laag.

Welk ROCKWOOL product is het meest geschikt voor akoestische isolatie van een (zolder)dak?

ROCKWOOL Rockroof isolatieproducten zijn uitermate geschikt voor akoestische isolatie van een dak. Rockroof isolatie wordt toegepast tussen een lucht-/dampscherm aan de warme zijde en een dakbeschot aan de buitenzijde. De beste keuze inzake binnenafwerking is een gipsplaat, dat een betere geluidsisolatie geeft dan hout.

Heb ik RockTect Centitop dampremmende en luchtdichte folie nodig bij het isoleren van het hellend dak?

Dat verschilt per product en per toepassing. ROCKWOOL Rockroof Sidefix en Rockroof Sidefix Base zijn reeds aan één zijde voorzien van een dampremmende en luchtdichte aluminium laag. Een aanvullende folie is bij deze producten niet nodig. Rockroof Flexi en Rockroof Flexi Plus zijn onbeklede isolatieplaten. In de meeste gevallen wordt bij deze producten aanbevolen om een RockTect Centitop luchtdichte en dampremmende folie aan te brengen. 

Plat dak

Waarom is het belangrijk om voor brandveilige isolatie te kiezen op een plat dak?

Door de toepassing van steenwol dakisolatie is de brandveiligheid van het gebouw vele malen hoger dan wanneer je kiest voor een ander soort isolatiemateriaal. ROCKWOOL steenwol is onbrandbaar en levert nauwelijks of geen bijdrage aan rookontwikkeling en de uitbreiding van een brand. Indien er zonnepanelen of installaties op het dak komen te staan, is dat een extra reden om te kiezen voor onbrandbare steenwol isolatie. Mocht er brand ontstaan door kortsluiting, dan draagt ROCKWOOL steenwol niet bij aan de verdere verspreiding van het vuur.

Kun je met ROCKWOOL dakisolatie een hoge Rc waarde behalen?

Dat kan inderdaad. ROCKWOOL steenwol dakisolatieplaten kunnen indien nodig dubbellaags worden geplaatst om hoge RC waarden te behalen. Je kunt de gratis ROCKWOOL Rekenhulp gebruiken voor het maken van thermische berekeningen.

Hoe kan het dat ROCKWOOL dakplaten niet krimpen of uitzetten bij temperatuurverschillen?

Steenwol wordt gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt. Steen is ongevoelig voor temperatuur: het zet niet uit of krimpt niet ten gevolge van temperatuurverschillen. Dit maakt ROCKWOOL steenwol dimensiestabiel. Dankzij deze eigenschap worden koudebruggen voorkomen, met als resultaat een constante thermische prestatie gedurende de gehele levensduur van het gebouw.

In de zomer is het vaak koeler in gebouwen met ROCKWOOL isolatie op het dak. Hoe kan dat?

ROCKWOOL steenwol dakisolatie heeft dankzij zijn sterke warmte-accumulerend vermogen en volumieke massa een positief effect op de totale warmtecapaciteit van de constructie. Wanneer het buiten warm is, vertraagt de steenwol de opname van warmte van buiten naar binnen (thermische traagheid). Omgekeerd vertraagt ROCKWOOL steenwol ook de afgifte van warmte van binnen naar buiten wanneer het buiten kouder is. Hierdoor schommelt de temperatuur in het gebouw minder gedurende het jaar en dit draagt bij aan een aangenaam comfort voor de gebruikers van het gebouw. 

Hoe presteren ROCKWOOL dakisolatieplaten op het gebied van geluidsisolatie en -absorptie?

Heel goed. ROCKWOOL steenwol isolatie staat bij uitstek bekend als een uitstekend geluidsisolatiemateriaal. Dankzij de open structuur van de steenwol absorberen ROCKWOOL dakisolatieplaten geluidsgolven. Hinderlijke geluiden, zoals verkeersgeluid en het tikken van regen of hagel, worden sterk gereduceerd. Hierdoor wordt het akoestisch comfort in een gebouw aanzienlijk verbeterd. Lees meer over geluidsisolatie bij platte daken.

Kunnen ROCKWOOL dakisolatieplaten zwaar belast worden?

Ja. ROCKWOOL dakisolatieplaten hebben een bewezen druksterkte van 40 kPa tot zelfs 90 kPa. Hierdoor zijn de dakisolatieplaten niet alleen goed beloopbaar, maar ook geschikt voor het plaatsen van installaties, zoals zonnepanelen.

Nemen ROCKWOOL dakisolatieplaten vocht op?

Nee. Net als alle ROCKWOOL isolatiematerialen zijn de dakisolatieplaten voor platte daken waterafstotend en nemen ze geen vocht op.

Is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op ROCKWOOL dakisolatieplaten?

Ja. ROCKWOOL platdak isolatie leent zich uitstekend om zonnepanelen op te plaatsen. Het materiaal is sterk genoeg om het gewicht van de zonnepanelen te dragen en uiterst brandveilig. Hoe klein het risico ook is: een zonnepaneel is een elektrische installatie, er kan dus kortsluiting optreden die tot brand leidt. Mocht dit gebeuren, dan zal ROCKWOOL steenwol nooit vlam vatten of bijdragen aan de verdere verspreiding van brand. Alle ROCKWOOL platdakisolatieplaten zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen: Caproxx Energy, Tauroxx, Rhinoxx en Rhinoxx D.

Is ROCKWOOL plat dak isolatie geschikt voor gebogen daken?

Steenwol dakisolatie is zeer goed bruikbaar voor gebogen daken dankzij de buigzaamheid van het materiaal. Tauroxx en Caproxx Energy zijn het meest geschikt voor het isoleren van gebogen daken. Rhinoxx is alleen geschikt om bij zwak gebogen daken toe te passen.

Waarom is steenwol dakisolatie zwaarder dan dakisolatie gemaakt van andere materialen?

ROCKWOOL steenwol isolatie wordt gemaakt van een duurzame grondstof, het vulkanisch gesteente basalt. Hierdoor is steenwol dakisolatie zwaarder dan andere typen materialen. Hoewel de dakisolatieplaten wat zwaarder zijn tijdens het leggen, heeft steenwol een aantal grote voordelen op de lange termijn. Zo zorgt juist het gewicht van steenwol platdakisolatie ervoor dat thermische traagheid wordt gerealiseerd. Overige voordelen zijn een uitstekende brandveiligheid (Euro-brandklasse A1), akoestisch comfort, dimensionele stabiliteit en onverminderde thermische prestaties gedurende de zeer lange levensduur van gemiddeld 75 jaar.

Geventileerde gevel

Hoe kunnen de brandrisico's van een geventileerde gevel tot een minimum worden beperkt?

ROCKWOOL adviseert bij hoogbouw en risicovolle gebouwen zoals zorgcentra en gebouwen met niet zelfredzame bewoners of bezetters naast onbrandbare ROCKWOOL isolatie ook onbrandbare gevelbekledingen en draagstructuren (Euro-brandklasse A1 of A2) toe te passen. Rockpanel A2 (FS-Xtra) platen bevestigd op een aluminium of stalen draagconstructie voldoen aan Eurobrandklasse A2-s1,d0 en bieden voor deze gebouwen een brandveilige oplossing. Kijk voor meer informatie op rockpanel.nl.

Is door toepassing van brandveilige gevelbekleding de geventileerde gevel per definitie onbrandbaar?

Nee, de totale opbouw van de gevel is van invloed op de brandklasse van de gevelbekleding. De brandklasse wordt wel geëist van de gevelbekleding maar getest in de “end-use” situatie, dus in combinatie met alle andere producten. De onderliggende lagen zijn mede bepalend voor hoe brandbaar de buitenzijde is. Dat kan positief zijn, maar ook negatief, als gemakkelijk brandbare achterliggende producten bij de brand betrokken raken. De opbouw speelt ook een rol in hoe snel de brand de constructie binnendringt, bijvoorbeeld via naden tussen afwerkingsplaten of door spleten en scheuren die ontstaan in het oppervlak als gevolg van de verhitting. Hierdoor hoeft een gevel die is samengesteld uit producten met Euro-brandklasse B nog geen constructie op te leveren met Euro-brandklasse B, met andere woorden: B + B ≠ B

Metalen gevel

Nemen ROCKWOOL metaalbouwsysteemplaten vocht op?

Nee. Net als alle ROCKWOOL isolatiematerialen zijn de metaalbouwsyteem platen waterafstotend en nemen ze geen vocht op.

Tussen het aanbrengen van de isolatie en aanbrengen van de buitenbeplating zit meestal een tijdsbestek. Hoelang mag hier maximaal tussen zitten?

Metaalbouwsyteem platen kunnen tegen een stootje. Wij adviseren maximaal 2 weken aan te houden omdat weersomstandigheden normaliter in deze periode geen invloed hebben op de producten. Blootstelling aan extreme regen, harde wind en hagel dient natuurlijk voorkomen te worden omdat deze de producten kunnen beschadigen.

Spouwmuur

Welke isolatie dikte is er nodig voor een Rc-waarde van 4,7 m² K/W?

Voor een traditionele spouwmuuropbouw kan doorgaans volstaan worden met een isolatiedikte van 135 mm Rockfit Premium silver. Voor andere producten en constructiesamenstellingen kun je de benodigde isolatiedikte berekenen in de ROCKWOOL Rekenhulp.

Wanneer is de luchtspouw niet- of zwak geventileerd?

Het oppervlak van ventilatieopeningen per meter gevel is bepalend. Tot 500 mm² aan oppervlak ventilatieopeningen per meter gevel is de luchtspouw niet-geventileerd. Van 500 tot 1.500 mm² is de luchtspouw zwak geventileerd en bij meer dan 1.500 mm² sterk geventileerd. 

Open stootvoegen bestemd voor afvoer van doorgeslagen regenwater worden niet als ventilatieopeningen beschouwd.

Wat is de minimale breedte van de luchtspouw?

Bij de toepassing van een niet-of zwak geventileerde luchtspouw dient de effectieve breedte minimaal 20 mm te zijn in verband met de gehanteerde R-waarde van de luchtspouw in de thermische berekeningen.

Vloer

Moet er een dampremmende folie worden aangepast bij het isoleren van de kruipruimte?

Nee dit is niet nodig: vochtige binnenlucht stijgt en zal dus vooral door het dak en de muren een weg naar buiten zoeken. Voor de bevordering van de luchtdichtheid van de constructie en daarmee een optimaal thermisch rendement, kun je wel aan de onderzijde van de isolatie een dampopen folie aanbrengen.

Kan ik op RockFloor isolatie rechtstreeks laminaat of parket leggen?
Welke dikte moet ik kiezen als ik een houten begane grondvloer ga isoleren?

Met behulp van onze Rekenhulp kun je snel een eenvoudig berekenen welke dikte je moet gebruiken als je een bepaalde thermische prestatie wilt behalen.

Is vloerisolatie nog nodig wanneer er al een isolerende ondervloer onder mijn laminaat/parket aanwezig is?

Een isolerende ondervloer onder je laminaat of parket is doorgaans erg dun en vervult hoofdzakelijk een geluidsisolerende functie. Om voldoende warmte te isoleren is het aan te raden om aanvullend een goede thermische isolatie te plaatsen.

Welke ROCKWOOL producten zijn geschikt voor het aan de onderzijde isoleren van betonvloeren?

RockSono Solid en RockSono Extra kunnen worden toegepast om de onderzijde van betonvloeren thermisch en akoestisch te isoleren. 

Kan vloerisolatie gecombineerd worden met vloerverwarming?

Jazeker, dit is zelfs een heel goede combinatie. Bij een niet geïsoleerde vloer zal er namelijk altijd een deel van de warmte die wordt opgewekt door de vloerverwarming verloren gaan. Het aanbrengen van passende vloerisolatie is dan ook zeer belangrijk.

Moet er een dampremmende folie toegepast worden bij het isoleren van een betonvloer aan de onderzijde?

Doorgaans is de ruimte onder de vloer de ‘koude’ ruimte en vormt het beton een damp barrière voor het woonvocht. Een dampremmende folie onder de isolatie mag dan niet worden toegepast. Eventueel kan, bij bijvoorbeeld een buitenplafond, wel een dampopen folie worden toegepast.

Welke ROCKWOOL producten zijn geschikt voor het isoleren van de houten vloer boven de kruipruimte?

De houten vloer boven de kruipruimte kan met alle ROCKWOOL RockSono isolatieproducten geïsoleerd worden.

Wand

Wat is de geluidabsorptiewaarde van ROCKWOOL steenwol?

De absorptiewaarde van ROCKWOOL steenwol wordt bepaald door de densiteit en de dikte van het product. De geluidabsorptiewaarden van de RockSono producten zijn vermeld in de technische productbladen.

Fire Protection (FP)

Wat is WBDBO?

Om branduitbreiding te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken, is het belangrijk dat een brandcompartiment standhoudt gedurende een voorgeschreven tijd. Dit is WBDBO (de afkorting staat voor Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag). Daarbij gaat het erom hoe lang de constructie van het brandcompartiment blijft staan (R), hoe lang de compartimentsgrens vlamdicht blijft (E) en hoe lang de temperatuurstijging beperkt blijft (I) tot gemiddeld 140 °C

Aan welke Euro-brandklasse voldoen ROCKWOOL producten?

Het materiaal ROCKWOOL steenwol is onbrandbaar en voldoet aan Euro-brandklasse A1. De Euro-brandklasse van onze producten vind je in de prijslijst.

Moeten steenwol producten worden meegenomen in de vuurlastberekening?

Steenwol is onbrandbaar volgens EN 13501-1 en wordt niet meegenomen in de vuurlastberekening volgens NEN 6060.

Wat is het smeltpunt van steenwol?

ROCKWOOL steenwol verdraagt extreem hoge temperaturen, tot ver boven de 1.000°C. Bovendien beperkt het branduitbreiding, veroorzaakt nauwelijks of geen rook en veroorzaakt geen giftige gassen.

Is steenwol vuurbestendig?

Steenwol is vuurbestendig en kan de verspreiding van vlammen tegenhouden, wat het verschil kan maken tussen een brand in een gebouw en een gebouw in brand. Deze brandwerendheid is ook essentieel voor het bieden van extra bescherming aan stalen en betonnen constructies.

Welke testnorm is van toepassing bij betonconstructies?

EN 13381-3 (bescherming aangebracht op betonnen constructiedelen)

Welke testnorm is van toepassing bij staalconstructies?

EN 13381-4 (passieve bescherming aangebracht op stalen constructiedelen)

Mag een geteste oplossing in een lichte scheidingswand ook toegepast worden in een steenachtige (massieve) wand?

Ja, een geteste oplossing mag altijd in stevigere wanden toegepast worden. Andersom mag een geteste oplossing voor een massieve wand niet in een lichte scheidingswand toegepast worden.

Mag een geteste horizontale leidingoplossing ook toegepast worden bij een verticale leiding?

Nee, deze mag enkel toegepast worden in de geteste oriëntatie.

Wat is het verschil tussen een enkelvoudige en een meervoudige doorvoering?

Als 2 of meer doorvoeringen op minder dan 200 mm bij elkaar liggen spreekt men van een meervoudige doorvoering. Deze doorvoeringen moeten dan samen getest worden als één geheel. De afstand tussen de randen van de sparingen moet minimaal 200 mm zijn om leidingdoorvoeringen als enkelvoudig te mogen beschouwen. Als een doorvoering enkelvoudig getest is, mag die ook alleen enkelvoudig worden uitgevoerd. Twee leidingen tegen elkaar aan leggen is niet toegestaan. Dit is een meervoudige doorvoering.

Wat is het verschil tussen een doorvoer en een lineaire voeg?

Een lineaire voeg is een opening waarvan de lengte meer is dan 10 keer de hoogte. Is de lengte minder dan 10 keer de hoogte dan is het een opening die moet worden dichtgezet volgens EN 1366-3 leidingdoorvoeringen. Om te vallen onder de leidingdoorvoeringen hoeft niet per se sprake te zijn van een leiding die dwars door de compartimentsgrens gaat. Ook kabels vallen er onder, evenals ‘verzwakkingen’ door bijvoorbeeld wandcontactdozen in de wand.

Wat behelst de nieuwe regelgeving voor pijpisolatie en elektrische leidingen?

In het Bouwbesluit is een nieuw artikel opgenomen, 2.69a, omtrent de brand- en rookklasse van elektrische leidingen en pijpisolatie. Doel is vooral om de hoeveelheid rook die vrijkomt bij een brand, te beperken. Dit gaat om leidingen die grenzen aan de binnen- of de buitenlucht; dus niet om in de constructie weggewerkte leidingen en kabels. Deze brand- en rookklassen worden voor kabels geklasseerd met de EN 13501-6, de classificatienorm voor het brandgedrag van elektrische kabels. De brandklassen lopen van D naar B2. De rookklassen zijn S1 en S2. De eis bedraagt S1(ca) en (I) voor de Extra Beschermde Vluchtroute en S2(ca) en (I) voor overige ruimten. Deze nieuwe eis betreft alle pijpisolatie en elektrische leidingen die grenzen aan de binnen- of buitenlucht en gaat dus niet specifiek om leidingdoorvoeringen.

Wat zijn de vereisten voor brandbeveiliging van luchtkanalen?

Dit is afhankelijk van de toepassing en het type gebouw. Onze technische specialisten geven je graag advies op maat. Neem gerust contact op.

Welke oplossingen zijn geschikt voor brandveilige isolatie van luchtkanalen?

Speciaal voor brandveilige isolatie van luchtkanalen en ventilatiekanalen hebben we Conlit Ductrock 30, 60, 90, Conlit PS EIS 60, 90, 120 en Conlit Fire Mat 30, 60/90, 120 ontwikkeld. Conlit Ductrock is geschikt voor het bekleden van metalen rechthoekige luchtkanalen. Conlit PS EIS is geschikt voor het brandwerend bekleden van horizontale ronde luchtkanalen met een diameter tot 356 mm. Conlit Fire Mat is geschikt voor het brandwerend bekleden van ronde metalen luchtkanalen.

Wat is het verschil tussen brandweerstand en brandklasse?

De brandweerstand of brandwerendheid gaat over de WBDBO (Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag) van de scheidingsconstructie tussen de brandcompartimenten, waarbij de volgende vraag zich aandient: hoe lang doet een brand erover om van het ene naar het andere compartiment te gaan? Bij branddoorslag gaat de brand door de compartimentsscheiding rechtstreeks van de ene naar de andere ruimte; bij brandoverslag gaat de brand via de buitenlucht van het ene naar het andere compartiment. Bij de brandklasse gaat het om het brandgedrag van materialen: in hoeverre gaan materialen een brand voeden? Hoeveel energie zit erin? De norm EN 13501-1, aangestuurd vanuit het Bouwbesluit, klasseert bouwmaterialen van heel brandbaar tot onbrandbaar. Bij de indeling in brandklassen wordt ook gelet op rookproductie en druppelvorming. Klasse A is onbrandbaar; klasse F is de klasse met de meest brandbare materialen. Materialen die (nog) niet getest zijn vallen eveneens in klasse F. Het Bouwbesluit stuurt aan waar materialen van welke brandklasse mogen worden toegepast. D is de standaardklasse. In bijvoorbeeld een Extra Beschermde Vluchtroute is brandklasse B vereist, om brand én rook te voorkomen.

Leidingen & luchtkanalen (HVAC)

Hoe moet ik een bocht isoleren?

De schalen in segmenten snijden, tegen elkaar plaatsen rondom de leiding en vervolgens afplakken met aluminiumtape. Het aantal segmenten is afhankelijk van de diameter en radius van de bocht.

Hoe isoleer je verwarmingsbuizen?

Onze oplossing voor het isoleren van verwarmingsbuizen is de pijpschaal ROCKWOOL 810. Een concentrisch gewikkelde steenwol pijpschaal, voorzien van een zelfklevende overlap. ROCKWOOL 810 is bekleed met een glasvezelversterkte aluminium. De schaal kan eenvoudig over verwarmings- en sanitaire leidingen worden geplaatst en worden afgedicht met de zelfklevende folie-overlap.

Doe-het-zelf

Wat is de Rd-waarde?

De Rd- of Rdeclared-waarde zegt hoe goed een materiaal warmte tegenhoudt. Hoe hoger de waarde, des te beter de isolatie. 

Wat is de Rc-waarde?

Een constructie bestaat meestal uit meerdere materialen. Die hebben allemaal hun eigen Rd-isolatiewaarde. De Rc- of Rconstructie-waarde is de isolatiewaarde van een constructie-onderdeel bestaande uit meerdere materialen.

Waar kan ik ROCKWOOL doe-het-zelf-isolatie kopen?

ROCKWOOL doe-het-zelf-isolatie en handige accessoires zijn verkrijgbaar bij vrijwel alle doe-het-zelf-zaken.

Zijn er subsidies voor isolatie?

De Rijksoverheid, provincie en gemeente hebben diverse subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren. Deze wijzigen regelmatig. Kijk op de EnergieSubsidiewijzer voor meer informatie over subsidies.

Is ROCKWOOL steenwol isolatie ook geschikt als geluidsisolatie?

Jazeker. Dankzij de poreuze structuur vermindert ROCKWOOL isolatie geluidstrillingen in en isoleert het geluid in hoge mate. Door de hoge geluidabsorptie wordt de geluidsisolatie van een bouwdeel met ROCKWOOL isolatie verbeterd. Lees meer over de (akoestische) voordelen van steenwol.

Waar wordt ROCKWOOL steenwol van gemaakt?

ROCKWOOL steenwol wordt gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, waarbij de productie vergelijkbaar is met het kernproces van een actieve vulkaan.

Welke voorzorgsmaatregelen dien ik te nemen voor het veilig verwerken van steenwol?

Het werken met steenwol levert geen gevaar op voor de gezondheid. Dat blijkt uit uitgebreid internationaal onderzoek, waarvan de conclusies worden ondersteund door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en de Nederlandse Gezondheidsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering op dit gebied. 

Hoewel steenwol een veilig materiaal is, kan het werken ermee leiden tot tijdelijke huidirritatie (jeuk). Dit is een mechanisch effect van de vezels die in contact komen met de huid. Wij bevelen een aantal voorzorgsmaatregelen aan om eventueel ongemak te voorkomen of minimaliseren. Lees meer over comfortabel werken met steenwol.

Waarom is brandveilige isolatie zo belangrijk?

Brandveilige materialen vormen de basis voor een brandveilig gebouw. ROCKWOOL steenwol, gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, verdraagt extreem hoge temperaturen - tot ver boven de 1.000 °C - en brandt niet. In het geval van brand veroorzaakt ROCKWOOL steenwol nauwelijks of geen rook en geen toxische gassen. Hierdoor wordt in geval van brand kostbare tijd gewonnen om mensen vanuit het gebouw in veiligheid te brengen. Lees meer over brandveiligheid.

Hoe kan ik mijn woning isoleren of laten isoleren?

Er zijn verschillende manieren om jouw woning te isoleren. Zo kun je de buitenmuur isoleren of laten isoleren, maar ook het dak of de zolder, de binnenmuren of de vloeren. Een nieuwbouwwoning is meestal voldoende geïsoleerd, maar een wat oudere woning kan door middel van aanbrenging of vervanging van (extra) isolatiemateriaal kwaliteitsverbetering én energiebesparing opleveren. Daarnaast kan met ROCKWOOL isolatie in de meeste gevallen de geluidsisolatie worden verbeterd.

Welke isolatiedikte kan ik het beste gebruiken?

Hoe dikker het isolatiemateriaal, des te beter het isolatieresultaat en hoe meer energie je bespaart. Kijk wel even goed of je voldoende ruimte hebt voor een bepaalde dikte isolatiemateriaal en naar de eventuele subsidievoorwaarden.

Kan ik een plat dak aan de binnenzijde isoleren met ROCKWOOL doe-het-zelf producten?

Om condensatieproblemen te vermijden wordt een plat dak bij voorkeur aan de buitenzijde geïsoleerd met drukvaste steenwol isolatieplaten volgens het warm-dak principe. Isoleren van dit daktype van binnenuit is enigszins kritisch. Dakbedekking heeft een zeer hoge dampweerstand en een goed damp- en luchtdicht scherm aan de warme zijde van de isolatie is van cruciaal belang.

Wil je toch aan de binnenzijde isoleren zorg dan dat voor de isolatie langs een ononderbroken dampscherm aangebracht wordt naar verhouding tot de dakbedekking. Folies met een Sd-waarde > 300 m kunnen zeer dampdichte dakbedekkingen aan. RockRoof Sidefix (Base) isolatiedekens zijn voor deze toepassing niet geschikt zonder een additionele dampremmende laag.