Via slecht of niet-geïsoleerde verwarmingsbuizen en warmwaterleidingen kan veel energie verloren gaan. Thermische isolatie van een verwarmingsbuis met ROCKWOOL steenwol isolatie kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren.

Verwarmingsbuizen en -leidingen kunnen bovendien zorgen voor de nodige geluidsoverlast. Ook hier bieden ROCKWOOL steenwol isolatiematerialen uitkomst: dankzij hun uitstekende geluidsabsorberende kwaliteiten wordt niet alleen het thermische, maar ook het akoestisch comfort in het gebouw sterk verbeterd.

Waarom verwarmingsbuizen en warmwaterleidingen isoleren?

Verwarmings- en warm waterleidingen zorgen ervoor dat een gebouw wordt voorzien van verwarming en warm water. De leidingen lopen tussen verwarmingssysteem en radiatoren of kranen en bestrijken soms grote afstanden. Bovendien lopen de leidingen vaak door onverwarmde ruimtes. Deze twee factoren kunnen leiden tot aanzienlijke warmteverliezen van niet-geïsoleerde leidingen.

Een goede thermische isolatie van de leidingen verbetert dus de energie-efficiëntie en vermindert CO2-uitstoot van de systemen. Maar ROCKWOOL steenwolisolatie heeft nog meer voordelen. Het is onbrandbaar en vermindert dankzij de open, poreuze structuur ook de geluidsoverdracht van tikkende verwarmingsbuizen en andere storende geluiden via warmwaterleidingen. Geluidsisolatie en brandveiligheid zijn beiden essentiële aspecten voor de isolatie van gebouwbeheersystemen.

Voordelen ROCKWOOL isolatie voor warmwaterleidingen:

  • Minder warmteverlies
  • Hogere energie-efficiëntie
  • Langere levensduur van installaties
  • Lagere CO2 uitstoot
  • Verhoogd akoestisch comfort
  • Brandveiligheid (Euro-brandklasse A1/ A2-s1,d0
    volgens EN 13501-1)
  • Makkelijk en snel te verwerken
HVAC, technische isolatie, segmentfoto, TECLIT, ROCKWOOL 810, nl, vl, fr

De uitdaging

Gebouweigenaar OVG Real Estate wilde graag een ‘very good’ BREEAM-certificering voor MM25 behalen. De isolatie moest dus aan hoge thermische eisen voldoen. Daarnaast was ook brandveiligheid een belangrijke voorwaarde. Zowel voor de plafondinstallaties alsook in de schachten.

mm25, teclit, rockwool 810, hvac, fp

De oplossing

De warme leidingen werden geïsoleerd met ROCKWOOL 810, de koude leidingen met ROCKWOOL TECLIT. Alle buizen – ook de hele grote in de technische ruimtes – konden probleemloos en zonder naden en kieren (dus zonder koudebruggen) bekleed worden. De isolatie was snel een makkelijk aan te brengen. Materiaalverlies trad nauwelijks op en er was weinig afval. Mede dankzij het verwerkingsgemak van de isolatie ging het bevestigen van de installatie aan het plafond drie keer sneller dan verwacht.

mm25, teclit, rockwool 810, hvac, fp

Veelgestelde vragen

Warmwaterleidingen

Leidingen & luchtkanalen (HVAC)

Mag ROCKWOOL 810 toegepast worden bij het isoleren van koudeleidingen?

ROCKWOOL 810 is niet geschikt voor het isoleren van koudeleidingen, vanwege de niet dampdichte aluminiumfolie. Dit in verband met het risico op condensatie. Voor het isoleren van koudeleidingen kan het TECLIT systeem toegepast worden. De aluminiumfolies van TECLIT-systeem zijn dankzij zijn speciale versterking met glasvezel veel robuuster, stootvaster en dampdichter dan de traditionele aluminiumlagen. Niet alleen tijdens het gebruik maar ook reeds tijdens de bouwfase wordt daardoor schade aan de buitenkant voorkomen.

Hoe isoleer je verwarmingsbuizen?

Onze oplossing voor het isoleren van verwarmingsbuizen is de pijpschaal ROCKWOOL 810. Een concentrisch gewikkelde steenwol pijpschaal, voorzien van een zelfklevende overlap. ROCKWOOL 810 is bekleed met een glasvezelversterkte aluminium. De schaal kan eenvoudig over verwarmings- en sanitaire leidingen worden geplaatst en worden afgedicht met de zelfklevende folie-overlap.

Hoe moet ik een bocht isoleren?

De schalen in segmenten snijden, tegen elkaar plaatsen rondom de leiding en vervolgens afplakken met aluminiumtape. Het aantal segmenten is afhankelijk van de diameter en radius van de bocht.