Het assortiment brandwerende isolatie van ROCKWOOL is speciaal ontwikkeld voor het brandwerend beschermen van staalconstructies, betonconstructies, luchtkanalen en leidingdoorvoeringen. Dit zijn bij uitstek constructies en installaties waar een aanvankelijk kleine brand in snel tempo kan uitgroeien tot een allesverwoestende brand. Met desastreuze gevolgen voor de bouwconstructie, de veiligheid van mensen of de bedrijfscontinuïteit.

ROCKWOOL steenwol is onbrandbaar en verdraagt temperaturen tot boven de 1.000°C. Het beperkt branduitbreiding, veroorzaakt nauwelijks of geen rook en geen schadelijke toxische gassen. Dit maakt ROCKWOOL steenwol een uitermate effectieve oplossing voor situaties waarin de hoogste eisen worden gesteld aan brandwerendheid.

Waarom brandveilig isoleren?

Structurele brandbeveiliging is een essentieel aspect bij het plannen van gebouwen. Het is des te belangrijker omdat moderne gebouwen steeds complexer worden en vooral gebouwbeheersystemen steeds uitgebreider en veeleisender worden.

Als onderdeel van preventieve, structurele brandbeveiliging worden gebouwen afhankelijk van de grootte van het gebouw en het gebruik ervan in compartimenten opgedeeld, die vervolgens van elkaar worden afgesloten. In geval van brand zijn deze zogenaamde brandcompartimenten bedoeld om ervoor te zorgen dat brand en rook zich gedurende een bepaalde tijd niet verspreiden, waardoor er meer tijd overblijft om levens en eigendommen te redden. De verschillende compartimenten zijn afgedicht met plafonds en wanden die moeten voldoen aan eisen van brandweerstand. Passende maatregelen zijn nodig om ook bij openingen voor de uitvoering van installaties zoals leidingen, ventilatiekanalen de nodige brandwerendheid te waarborgen.

Voordelen ROCKWOOL Passive Fire Protection toepassingen:

  • Brandwerende, akoestische en thermische isolatie in één
  • Getest volgens Europese normen
  • Makkelijk en snel te verwerken

Brandveilige isolatie voor Havenhuis Antwerpen 

Voor de isolatie van de staalconstructie van het Havenhuis in Antwerpen werd Conlit Steelprotect Board van ROCKWOOL gebruikt.

Foto credits: the Antwerp Port Authority - Peter Knoop

Havenhuis/ Port House - Acoustic Capabilities

Brandwerende isolatie voor staalconstructie Thialf Stadion

Het Thialf Stadion in Heerenveen werd grotendeels bekleed met brandveilige Conlit Steelprotect Board van ROCKWOOL.

 

case, stadion, thialf, schaatsen, ice rink, skating, Conlit Steelprotect Board

Veelgestelde vragen

Fire Protection

Fire Protection (FP)

Is steenwol vuurbestendig?

Steenwol is vuurbestendig en kan de verspreiding van vlammen tegenhouden, wat het verschil kan maken tussen een brand in een gebouw en een gebouw in brand. Deze brandwerendheid is ook essentieel voor het bieden van extra bescherming aan stalen en betonnen constructies.

Wat is het smeltpunt van steenwol?

ROCKWOOL steenwol verdraagt extreem hoge temperaturen, tot ver boven de 1.000°C. Bovendien beperkt het branduitbreiding, veroorzaakt nauwelijks of geen rook en veroorzaakt geen giftige gassen.

Wat is het verschil tussen brandweerstand en brandklasse?

De brandweerstand of brandwerendheid gaat over de WBDBO (Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag) van de scheidingsconstructie tussen de brandcompartimenten, waarbij de volgende vraag zich aandient: hoe lang doet een brand erover om van het ene naar het andere compartiment te gaan? Bij branddoorslag gaat de brand door de compartimentsscheiding rechtstreeks van de ene naar de andere ruimte; bij brandoverslag gaat de brand via de buitenlucht van het ene naar het andere compartiment. Bij de brandklasse gaat het om het brandgedrag van materialen: in hoeverre gaan materialen een brand voeden? Hoeveel energie zit erin? De norm EN 13501-1, aangestuurd vanuit het Bouwbesluit, klasseert bouwmaterialen van heel brandbaar tot onbrandbaar. Bij de indeling in brandklassen wordt ook gelet op rookproductie en druppelvorming. Klasse A is onbrandbaar; klasse F is de klasse met de meest brandbare materialen. Materialen die (nog) niet getest zijn vallen eveneens in klasse F. Het Bouwbesluit stuurt aan waar materialen van welke brandklasse mogen worden toegepast. D is de standaardklasse. In bijvoorbeeld een Extra Beschermde Vluchtroute is brandklasse B vereist, om brand én rook te voorkomen.

Moeten steenwol producten worden meegenomen in de vuurlastberekening?

Steenwol is onbrandbaar volgens EN 13501-1 en wordt niet meegenomen in de vuurlastberekening volgens NEN 6060.

Aan welke Euro-brandklasse voldoen ROCKWOOL producten?

Het materiaal ROCKWOOL steenwol is onbrandbaar en voldoet aan Euro-brandklasse A1. De Euro-brandklasse van onze producten vind je in de prijslijst.

Wat is WBDBO?

Om branduitbreiding te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken, is het belangrijk dat een brandcompartiment standhoudt gedurende een voorgeschreven tijd. Dit is WBDBO (de afkorting staat voor Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag). Daarbij gaat het erom hoe lang de constructie van het brandcompartiment blijft staan (R), hoe lang de compartimentsgrens vlamdicht blijft (E) en hoe lang de temperatuurstijging beperkt blijft (I) tot gemiddeld 140 °C

Mag een geteste oplossing in een lichte scheidingswand ook toegepast worden in een steenachtige (massieve) wand?

Ja, een geteste oplossing mag altijd in stevigere wanden toegepast worden. Andersom mag een geteste oplossing voor een massieve wand niet in een lichte scheidingswand toegepast worden.

Mag een geteste horizontale leidingoplossing ook toegepast worden bij een verticale leiding?

Nee, deze mag enkel toegepast worden in de geteste oriëntatie.

Wat behelst de nieuwe regelgeving voor pijpisolatie en elektrische leidingen?

In het Bouwbesluit is een nieuw artikel opgenomen, 2.69a, omtrent de brand- en rookklasse van elektrische leidingen en pijpisolatie. Doel is vooral om de hoeveelheid rook die vrijkomt bij een brand, te beperken. Dit gaat om leidingen die grenzen aan de binnen- of de buitenlucht; dus niet om in de constructie weggewerkte leidingen en kabels. Deze brand- en rookklassen worden voor kabels geklasseerd met de EN 13501-6, de classificatienorm voor het brandgedrag van elektrische kabels. De brandklassen lopen van D naar B2. De rookklassen zijn S1 en S2. De eis bedraagt S1(ca) en (I) voor de Extra Beschermde Vluchtroute en S2(ca) en (I) voor overige ruimten. Deze nieuwe eis betreft alle pijpisolatie en elektrische leidingen die grenzen aan de binnen- of buitenlucht en gaat dus niet specifiek om leidingdoorvoeringen.

Wat is het verschil tussen een doorvoer en een lineaire voeg?

Een lineaire voeg is een opening waarvan de lengte meer is dan 10 keer de hoogte. Is de lengte minder dan 10 keer de hoogte dan is het een opening die moet worden dichtgezet volgens EN 1366-3 leidingdoorvoeringen. Om te vallen onder de leidingdoorvoeringen hoeft niet per se sprake te zijn van een leiding die dwars door de compartimentsgrens gaat. Ook kabels vallen er onder, evenals ‘verzwakkingen’ door bijvoorbeeld wandcontactdozen in de wand.

Wat is het verschil tussen een enkelvoudige en een meervoudige doorvoering?

Als 2 of meer doorvoeringen op minder dan 200 mm bij elkaar liggen spreekt men van een meervoudige doorvoering. Deze doorvoeringen moeten dan samen getest worden als één geheel. De afstand tussen de randen van de sparingen moet minimaal 200 mm zijn om leidingdoorvoeringen als enkelvoudig te mogen beschouwen. Als een doorvoering enkelvoudig getest is, mag die ook alleen enkelvoudig worden uitgevoerd. Twee leidingen tegen elkaar aan leggen is niet toegestaan. Dit is een meervoudige doorvoering.

Wat zijn de vereisten voor brandbeveiliging van luchtkanalen?

Dit is afhankelijk van de toepassing en het type gebouw. Onze technische specialisten geven je graag advies op maat. Neem gerust contact op.

Welke oplossingen zijn geschikt voor brandveilige isolatie van luchtkanalen?

Speciaal voor brandveilige isolatie van luchtkanalen en ventilatiekanalen hebben we Conlit Ductrock 30, 60, 90, Conlit PS EIS 60, 90, 120 en Conlit Fire Mat 30, 60/90, 120 ontwikkeld. Conlit Ductrock is geschikt voor het bekleden van metalen rechthoekige luchtkanalen. Conlit PS EIS is geschikt voor het brandwerend bekleden van horizontale ronde luchtkanalen met een diameter tot 356 mm. Conlit Fire Mat is geschikt voor het brandwerend bekleden van ronde metalen luchtkanalen.

Welke testnorm is van toepassing bij staalconstructies?

EN 13381-4 (passieve bescherming aangebracht op stalen constructiedelen)

Welke testnorm is van toepassing bij betonconstructies?

EN 13381-3 (bescherming aangebracht op betonnen constructiedelen)