Doorvoeringen van leidingen zijn onvermijdelijk in een gebouw, maar vormen tegelijk een groot risico in verband met branduitbreiding. Ze lopen dwars door compartimenten heen en creëren zo ‘lekken’ waardoor een brand zich snel kan verspreiden. Brandwerende doorvoeringen zijn dan ook van levensbelang. Daarnaast kan het (correct) brandwerend beschermen van dergelijke doorvoeringen heel wat materiele schade voorkomen.

Waarom zijn brandveilige doorvoeringen belangrijk?

Doorvoeringen van leidingen (sanitaire buizen, verwarmings- en koelleidingen) zijn onvermijdelijk in een gebouw, maar vormen potentieel een groot risico voor de brandveiligheid.

Een gebouw wordt in compartimenten verdeeld om het brandrisico binnen bepaalde gebouwdelen te beperken, de verspreiding van het vuur te verhinderen en de rookontwikkeling tegen te gaan. Brandcompartimenten zijn afgescheiden door brandbestendige wanden, vloeren, plafonds, ramen en deuren. De doeltreffendheid van een compartiment wordt bepaald door de brandweerstand van de compartimentsgrenzen. Leidingdoorvoeren vormen een niet te onderschatten risico in de totale brandweerstand van een muur of plafond. Een kunststof leiding bijvoorbeeld smelt in geval van brand meteen. Hierdoor ontstaat er een opening waarlangs vuur of rook zich kunnen verspreiden naar de aanpalende compartimenten. Zelfs metalen leidingen vormen een risico. Een metalen leiding is namelijk een uitstekende thermische geleider en kan een spontane ontbranding op andere materialen veroorzaken.

Wettelijk is bepaald dat de brandwerendheid op de plaatsen van doorvoeren minstens gelijk moet zijn aan de vereiste brandwerendheid van de wand of de vloer. Dit geldt zowel voor brandbare en onbrandbare leidingen. Met Conlit 150 U biedt ROCKWOOL een brandwerende isolatieoplossing voor doorvoeren die voldoen aan de strengste norm op het vlak van brandpreventie.

Voordelen ROCKWOOL Conlit 150 U voor doorvoeren:

  • Brandwerende, akoestische en thermische isolatie in één
  • Getest volgens Europese norm EN 1366-3 (classificatie EN 13501-2)
  • Makkelijk en snel te verwerken
  • Kostenefficiënte oplossing
  • Warme én koude toepassingen

Conlit Fix

Conlit Fix is een onbrandbare lijm, speciaal ontwikkeld voor de montage van Conlit producten in brandwerende constructies. De lijm is uitermate geschikt voor de verlijming van naden tussen Conlit platen en voor de verlijming van Conlit producten aan beton en andere steenachtige materialen.

hvac, product, product picture, productrendering, Haustechnik, Conlit Brandschutz, Conlit Fix, Eimer, Kleber, Verklebung von Dämmstofffugen, Conlit Brandschutzsystem, germany

Conlit Kit

Conlit Kit is een ééncomponent brandwerende spuitkit, geschikt voor het dichten van openingen tussen Conlit 150 U pijpschalen en de basisconstructie (tot 30 mm). De kit is licht zwellend in geval van brand en zorgt voor een perfecte dichting. Wordt aangeleverd in een koker.

Conlit Kit, productfoto, HVAC-FP, brandwerende toepassingen, additionele producten

Conlit Schuifmaat

Deze handige ROCKWOOL-tool werd speciaal ontworpen om snel het juiste isolatiemateriaal van de doorvoering en de diameter van de kernboring te kunnen bepalen.

Conlit schuifmaat, HVAC, FP, NL, VL, FR
De onbrandbare pijpschaal Conlit 150 U is de eenvoudigste en meest kostenefficiënte oplossing op de markt

Peter Abspoel

Technical Account Manager HVAC & FP

Veelgestelde vragen

Fire Protection

Fire Protection (FP)

Wat is WBDBO?

Om branduitbreiding te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken, is het belangrijk dat een brandcompartiment standhoudt gedurende een voorgeschreven tijd. Dit is WBDBO (de afkorting staat voor Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag). Daarbij gaat het erom hoe lang de constructie van het brandcompartiment blijft staan (R), hoe lang de compartimentsgrens vlamdicht blijft (E) en hoe lang de temperatuurstijging beperkt blijft (I) tot gemiddeld 140 °C

Wat behelst de nieuwe regelgeving voor pijpisolatie en elektrische leidingen?

In het Bouwbesluit is een nieuw artikel opgenomen, 2.69a, omtrent de brand- en rookklasse van elektrische leidingen en pijpisolatie. Doel is vooral om de hoeveelheid rook die vrijkomt bij een brand, te beperken. Dit gaat om leidingen die grenzen aan de binnen- of de buitenlucht; dus niet om in de constructie weggewerkte leidingen en kabels. Deze brand- en rookklassen worden voor kabels geklasseerd met de EN 13501-6, de classificatienorm voor het brandgedrag van elektrische kabels. De brandklassen lopen van D naar B2. De rookklassen zijn S1 en S2. De eis bedraagt S1(ca) en (I) voor de Extra Beschermde Vluchtroute en S2(ca) en (I) voor overige ruimten. Deze nieuwe eis betreft alle pijpisolatie en elektrische leidingen die grenzen aan de binnen- of buitenlucht en gaat dus niet specifiek om leidingdoorvoeringen.

Wat is het verschil tussen een doorvoer en een lineaire voeg?

Een lineaire voeg is een opening waarvan de lengte meer is dan 10 keer de hoogte. Is de lengte minder dan 10 keer de hoogte dan is het een opening die moet worden dichtgezet volgens EN 1366-3 leidingdoorvoeringen. Om te vallen onder de leidingdoorvoeringen hoeft niet per se sprake te zijn van een leiding die dwars door de compartimentsgrens gaat. Ook kabels vallen er onder, evenals ‘verzwakkingen’ door bijvoorbeeld wandcontactdozen in de wand.

Wat is het verschil tussen een enkelvoudige en een meervoudige doorvoering?

Als 2 of meer doorvoeringen op minder dan 200 mm bij elkaar liggen spreekt men van een meervoudige doorvoering. Deze doorvoeringen moeten dan samen getest worden als één geheel. De afstand tussen de randen van de sparingen moet minimaal 200 mm zijn om leidingdoorvoeringen als enkelvoudig te mogen beschouwen. Als een doorvoering enkelvoudig getest is, mag die ook alleen enkelvoudig worden uitgevoerd. Twee leidingen tegen elkaar aan leggen is niet toegestaan. Dit is een meervoudige doorvoering.

Mag een geteste horizontale leidingoplossing ook toegepast worden bij een verticale leiding?

Nee, deze mag enkel toegepast worden in de geteste oriëntatie.

Mag een geteste oplossing in een lichte scheidingswand ook toegepast worden in een steenachtige (massieve) wand?

Ja, een geteste oplossing mag altijd in stevigere wanden toegepast worden. Andersom mag een geteste oplossing voor een massieve wand niet in een lichte scheidingswand toegepast worden.