Warm of koud water moet vaak een behoorlijk lange weg afleggen door een gebouw, afhankelijk van de grootte van het gebouw of de faciliteit. Het niet isoleren van leidingen kan negatieve consequenties hebben. Zeker wanneer de leidingen door ruimtes lopen met aanzienlijke verschillen in omgevingstemperatuur. Niet-geïsoleerde leidingen kunnen hierdoor opwarmen of afkoelen.

Waarom leidingen isoleren?

Afhankelijk van of leidingen warm, koud of afvoerwater transporteren, vervult isolatie verschillende functies.

  • Bij verwarmings- en warmwaterleidingen vermindert isolatie de warmteverliezen op de weg tussen de verwarmingsinstallatie en radiatoren of tussen de ketel en het tappunt.
  • Isolatie van koude en koelwaterleidingen zorgt ervoor dat het water niet opwarmt en dat er geen condens op de leidingen ontstaat.
  • Afvoerbuizen.

Steenwol leidingisolatie vermindert het energieverbruik van koel- of verwarmingssystemen, ongeacht het type leiding. De temperatuur van het water in de leiding blijft op peil en de energie-efficiëntie van het systeem verbetert aanzienlijk doordat er minder energie voor opwarming of afkoeling benodigd is.

Een tweede belangrijk aspect van buisisolatie is geluidsisolatie. Gebouwinstallatiesystemen kunnen een belangrijke rol spelen bij de voortplanting van geluid in gebouwen. Leidingen en installaties kunnen zorgen voor de nodige geluidsoverlast. Ook hier biedt leidingisolatie uitkomst: dankzij de uitstekende geluidsabsorberende kwaliteiten van steenwol wordt niet alleen het thermische, maar ook het akoestisch comfort in het gebouw sterk verbeterd met ROCKWOOL HVAC isolatie.

Leidingen en met name leidingdoorvoeringen vormen een risico bij brand. Bij het plannen en uitvoeren van leidingen spelen brandveiligheidsnormen een steeds belangrijkere rol.

Met ROCKWOOL leidingisolatie kies je voor zekerheid, ondersteuning bij planning & uitvoering en voor isolatie die voldoet aan wettelijke normen & eisen.

Voordelen ROCKWOOL buisisolatie:

  • Reductie van warmte- en/of koude-verlies
  • Minder energieverbruik
  • Goed accumulerend vermogen
  • Lagere CO2 uitstoot
  • Verhoogd akoestisch comfort
  • Brandveiligheid (Euro-brandklasse A1/A2-s1,d0 volgens EN 13501-1)
  • Makkelijk en snel te verwerken
HVAC, technische isolatie, segmentfoto, TECLIT, ROCKWOOL 810, nl, vl, fr

De uitdaging

Gebouweigenaar OVG Real Estate wilde graag een ‘very good’ BREEAM-certificering voor MM25 behalen. De isolatie moest dus aan hoge thermische eisen voldoen. Daarnaast was ook brandveiligheid een belangrijke voorwaarde. Zowel voor de plafondinstallaties alsook in de schachten.

mm25, teclit, rockwool 810, hvac, fp

De oplossing

De warme leidingen werden geïsoleerd met ROCKWOOL 810, de koude leidingen met ROCKWOOL TECLIT. Alle buizen – ook de hele grote in de technische ruimtes – konden probleemloos en zonder naden en kieren (dus zonder koudebruggen) bekleed worden. De isolatie was snel een makkelijk aan te brengen. Materiaalverlies trad nauwelijks op en er was weinig afval. Mede dankzij het verwerkingsgemak van de isolatie ging het bevestigen van de installatie aan het plafond drie keer sneller dan verwacht.

mm25, teclit, rockwool 810, hvac, fp

Veelgestelde vragen

Leidingisolatie

Leidingen & luchtkanalen (HVAC)

Wat is de beste buisisolatie voor verwarmings- en warmwaterleidingen?

Pijpschalen van steenwol bieden veel voordelen bij buisisolatie, omdat ze niet alleen warmte-isolerende eigenschappen hebben, maar ook geluidsabsorberend en onbrandbaar zijn.

Wat is het nut van buisisolatie?

Met leidingisolatie kun je het energieverbruik en de CO2-uitstoot van verwarmings- en warmwaterleidingen verminderen. De onbrandbare pijpschaal ROCKWOOL 810 biedt bovendien voordelen op het gebied van brandveiligheid en geluidsisolatie.

Welke warmtereductie kan er worden behaald met ROCKWOOL HVAC isolatie?

Met 25 mm HVAC isolatie kan een warmte- en/of koude reductie van ca. 80% behaald worden ten opzichte van een niet geïsoleerde leiding.

Hoe moet ik een bocht isoleren?

De schalen in segmenten snijden, tegen elkaar plaatsen rondom de leiding en vervolgens afplakken met aluminiumtape. Het aantal segmenten is afhankelijk van de diameter en radius van de bocht.

Hoe isoleer je verwarmingsbuizen?

Onze oplossing voor het isoleren van verwarmingsbuizen is de pijpschaal ROCKWOOL 810. Een concentrisch gewikkelde steenwol pijpschaal, voorzien van een zelfklevende overlap. ROCKWOOL 810 is bekleed met een glasvezelversterkte aluminium. De schaal kan eenvoudig over verwarmings- en sanitaire leidingen worden geplaatst en worden afgedicht met de zelfklevende folie-overlap.

Moeten koud waterleidingen ook worden geïsoleerd?

In koude drinkwaterleidingen speelt isolatie een belangrijke rol bij de drinkwaterhygiëne. Het voorkomt opwarming van het drinkwater en daarmee de kans op bacteriegroei, zoals legionella. Isolatie van koude leidingen is tevens van belang om condensatie tegen te gaan. Voor de isolatie van koude leidingen hebben we het ROCKWOOL TECLIT systeem ontwikkeld.

Op welke soort leidingen kan het TECLIT systeem toegepast worden?

Het TECLIT systeem is geschikt voor het isoleren van stalen, roestvrijstalen, koperen en kunststof leidingen. Leidingen die gevoelig zijn voor corrosie dienen altijd voorzien te worden van een corrosiewerende behandeling. 

Mag ROCKWOOL 810 toegepast worden bij het isoleren van koudeleidingen?

ROCKWOOL 810 is niet geschikt voor het isoleren van koudeleidingen, vanwege de niet dampdichte aluminiumfolie. Dit in verband met het risico op condensatie. Voor het isoleren van koudeleidingen kan het TECLIT systeem toegepast worden. De aluminiumfolies van TECLIT-systeem zijn dankzij zijn speciale versterking met glasvezel veel robuuster, stootvaster en dampdichter dan de traditionele aluminiumlagen. Niet alleen tijdens het gebruik maar ook reeds tijdens de bouwfase wordt daardoor schade aan de buitenkant voorkomen.

Waarin verschilt de montage van het TECLIT systeem ten opzicht van andere isolatiesystemen?

Het TECLIT isolatie voor koude isolatietoepassing kan tot wel 40% sneller aangebracht worden dan traditionele koude-isolatiematerialen. Hierdoor kan er worden bespaard op kostbare manuren.