Brandveiligheid

1 januari 1

De feiten zwart op wit

De brandveiligheid van gebouwen wordt in belangrijke mate bepaald door het brandgedrag en de brandreactie van de toegepaste bouwmaterialen. Binnen de Europese Unie worden bouwmaterialen geclassificeerd aan de hand van vier kleinschalige brandtesten. Hoewel de testen objectief zijn, zijn ze onvoldoende representatief voor het werkelijke brandgedrag van isolatiematerialen en sandwichpanelen in het bijzonder. Het verdient daarom aanbeveling om ook de resultaten van de zogeheten Room Corner Test in acht te nemen.

Bouwmaterialen worden aan de hand van hun brandgedrag en -reactie ingedeeld in een van de zeven Euro-brandklassen: A1, A2, B, C, D, E en F. Daarbij geldt Euro-brandklasse A1 als de beste kwalificatie en klasse F als slechtste (ook niet-geteste producten worden in deze categorie geschaard). Om tot een objectieve classificatie te komen, worden de bouwmaterialen onderworpen aan vier kleinschalige brandtesten: de Kleine Vlam Test, de Single Burning Item Test (SBI-Test), de Calorische Bom Test en de ISO-oven Test. 

A1 geclassificeerde materialen zijn onbrandbaar en dragen niet bij aan het ontstaan en uitbreiding van een brand

Lees ook deze artikelen