Naast daken zijn gevels van gebouwen de belangrijkste onderdelen als het gaat om de bescherming van de inhoud van het gebouw en het comfort voor de gebouwgebruikers. Het isoleren van de gevel is één van de meest effectieve manieren om een pand te isoleren; via een slecht- of niet-geïsoleerde buitenmuur gaat namelijk veel warmte en energie verloren. Niet alleen kun je met goede gevelisolatie veel energie besparen, de investering is ook relatief snel terugverdiend. Je kunt een gevel aan de buitenzijde isoleren of aan de binnenzijde. Bestaande, niet geïsoleerde spouwmuren kunnen gevuld worden met inblaaswol.

Waarom een gevel of buitenmuur isoleren?

Thermisch rendement
Het isoleren van een buitenmuur wordt vooral gedaan om de energie-efficiëntie van een gebouw te verbeteren. Buitenmuren vormen doorgaans het grootste oppervlak van de gebouwschil. Vooral in de wintermaanden kan dus veel warmte via de gevel verloren gaan. Thermische isolatie zorgt ervoor dat de warmte binnen blijft en vermindert de energiebehoefte van een gebouw. Het isoleren van een buitenmuur, spouwmuur, vliesgevel of metalen gevel is een doeltreffende manier om energie en stookkosten te besparen.

Geluidsisolatie
Ons welzijn gaat hand in hand met het comfort dat we ervaren in onze omgeving. Lawaai of het gebrek hieraan is van grote invloed op dit comfort. Geluidoverlast kan onze dagelijkse activiteiten onderbreken. In het ergste geval kan het zelfs gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals luistervermoeidheid, gehoorverlies en slaapstoornissen. Gevelisolatie kan de geluidsisolatie van een pand verhogen en bijdragen aan de verbetering van het comfort en leefklimaat voor de gebouwgebruiker.

Brandveiligheid
De gevel is de veiligheidsbarrière tussen omgeving en inhoud en andersom. Een gevel waarin brandbare materialen zijn toegepast, kan in geval van brand een belangrijke bron van brandstof worden. Het vuur en toxische rook kunnen zich makkelijk verspreiden via de gevel. De intensiteit van de hitte langs de gevel kan ramen laten breken, waardoor het vuur zich snel over meerdere verdiepingen kan verspreiden. Brandveiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een veilig gebouw. Met name bij hoogbouw en gebouwen met niet-mobiele bewoners.

Voordelen ROCKWOOL gevelisolatie:

  • Minder warmteverlies
  • Lagere energierekeningen
  • Constante thermische prestatie
  • Beter akoestisch comfort
  • Onbrandbaar, beste Euro-brandklasse A1
  • Makkelijk en snel te verwerken

Gevelisolatie toepassingen

De uitdaging

Het 36 meter hoge Breeze hotel herbergt een open, geventileerde gevelconstructie en dus was de hoogst mogelijke brandveiligheid vereist. Eens te meer omdat de zongerichte gevels grotendeels bekleed zijn met hittegevoelige PV-panelen.

Hotel Breeze, cavity, ventilated facade, high rise building, PV panels

De oplossing

De Rockfit Premium spouwplaat werd dubbellaags toegepast om de hoge RC-waarde van 5,7 m²K/W te bereiken. Rockfit Premium voldoet aan de hoogste Euro-brandklasse A1 en wordt daarmee als onbrandbaar geclassificeerd.

Hotel Breeze, cavity, ventilated facade, high rise building, PV panels
denk breder, spouw, aansluiting, achterblad
Video

Spouwmuur isoleren

Verwerkingsvideo isoleren spouwmuren met Rockfit spouwmuurisolatie

rocksono, lichtmetalen profielen, wall insulation, light metal profile
Video

Metalen voorzetwand isoleren

RockSono isolatie voor voorzetwanden

rocksono, base, vario, houten profielen, wall insulation, wooden profile
Video

Houten voorzetwand isoleren

RockSono isolatie voor voorzetwanden

product, wall, outer wall, wall insulation, cavity wall, insulation granulate, blown-in insulation, installer, fillrock kd, einblasdämmung, germany
Video

Spouwmuur na-isoleren

Verwerkingsvideo na-isoleren spouwmuren met inblaaswol

new generation Rockfit, introduction, cavity slabs, spouw
Video

Voordelen Rockfit spouwmuurisolatie

Veelgestelde vragen

Gevel

Geventileerde gevel

Hoe kunnen de brandrisico's van een geventileerde gevel tot een minimum worden beperkt?

ROCKWOOL adviseert bij hoogbouw en risicovolle gebouwen zoals zorgcentra en gebouwen met niet zelfredzame bewoners of bezetters naast onbrandbare ROCKWOOL isolatie ook onbrandbare gevelbekledingen en draagstructuren (Euro-brandklasse A1 of A2) toe te passen. Rockpanel A2 (FS-Xtra) platen bevestigd op een aluminium of stalen draagconstructie voldoen aan Eurobrandklasse A2-s1,d0 en bieden voor deze gebouwen een brandveilige oplossing. Kijk voor meer informatie op rockpanel.nl.

Is door toepassing van brandveilige gevelbekleding de geventileerde gevel per definitie onbrandbaar?

Nee, de totale opbouw van de gevel is van invloed op de brandklasse van de gevelbekleding. De brandklasse wordt wel geëist van de gevelbekleding maar getest in de “end-use” situatie, dus in combinatie met alle andere producten. De onderliggende lagen zijn mede bepalend voor hoe brandbaar de buitenzijde is. Dat kan positief zijn, maar ook negatief, als gemakkelijk brandbare achterliggende producten bij de brand betrokken raken. De opbouw speelt ook een rol in hoe snel de brand de constructie binnendringt, bijvoorbeeld via naden tussen afwerkingsplaten of door spleten en scheuren die ontstaan in het oppervlak als gevolg van de verhitting. Hierdoor hoeft een gevel die is samengesteld uit producten met Euro-brandklasse B nog geen constructie op te leveren met Euro-brandklasse B, met andere woorden: B + B ≠ B

Houtskeletbouw

Moet ik een dampremmende folie toepassen bij HSB gevels?

Ja, aan beide zijden van de wand dient een folie aangebracht te worden. Binnenlucht is warm en bevat leefvocht. Daarom dient er aan de binnenzijde van de wand een dampremmende laag voorzien te worden, die voorkomt dat warme en vochtige lucht in de wand doordringt en daar afkoelt en condenseert. Aan de buitenzijde komt een waterkerende, dampdoorlatende folie om te voorkomen dat vocht van buiten de constructie binnen kan dringen.

Waarom is het belangrijk om voor brandveilige isolatie te kiezen bij houten gevelelementen?

Door toepassing van onbrandbare ROCKWOOL steenwol in een houten gevelconstructie, wordt voortzetting van brand sterk vertraagd en verbetert de brandwerendheid van de gevelconstructie dus aanmerkelijk. Hierdoor is de brandveiligheid van het gebouw vele malen hoger dan wanneer je kiest voor een ander soort isolatiemateriaal.

Metalen gevel

Nemen ROCKWOOL metaalbouwsysteemplaten vocht op?

Nee. Net als alle ROCKWOOL isolatiematerialen zijn de metaalbouwsyteem platen waterafstotend en nemen ze geen vocht op.

Tussen het aanbrengen van de isolatie en aanbrengen van de buitenbeplating zit meestal een tijdsbestek. Hoelang mag hier maximaal tussen zitten?

Metaalbouwsyteem platen kunnen tegen een stootje. Wij adviseren maximaal 2 weken aan te houden omdat weersomstandigheden normaliter in deze periode geen invloed hebben op de producten. Blootstelling aan extreme regen, harde wind en hagel dient natuurlijk voorkomen te worden omdat deze de producten kunnen beschadigen.

Spouwmuur

Wanneer is de luchtspouw niet- of zwak geventileerd?

Het oppervlak van ventilatieopeningen per meter gevel is bepalend. Tot 500 mm² aan oppervlak ventilatieopeningen per meter gevel is de luchtspouw niet-geventileerd. Van 500 tot 1.500 mm² is de luchtspouw zwak geventileerd en bij meer dan 1.500 mm² sterk geventileerd. 

Open stootvoegen bestemd voor afvoer van doorgeslagen regenwater worden niet als ventilatieopeningen beschouwd.

Wat is de minimale breedte van de luchtspouw?

Bij de toepassing van een niet-of zwak geventileerde luchtspouw dient de effectieve breedte minimaal 20 mm te zijn in verband met de gehanteerde R-waarde van de luchtspouw in de thermische berekeningen.

Welke isolatie dikte is er nodig voor een Rc-waarde van 4,7 m² K/W?

Voor een traditionele spouwmuuropbouw kan doorgaans volstaan worden met een isolatiedikte van 135 mm Rockfit Premium silver. Voor andere producten en constructiesamenstellingen kun je de benodigde isolatiedikte berekenen in de ROCKWOOL Rekenhulp.