Downloads

 

 

0 selected files

Detail 023 | Hoekaansluiting buitenwand NL
Detail 023 | Hoekaansluiting buitenwand NL

Rockfit Premium silver | spouwmuren | bouwdetail

dwg
Detail 027 | Hellend dak met woningscheidende wand
Detail 027 | Hellend dak met woningscheidende wand

Rockfit Premium silver, Rockfit Mono silver | spouwmuren | bouwdetail

dwg
Detail 041 | Hoekaansluiting buitenwand
Detail 041 | Hoekaansluiting buitenwand

Rockfit Mono silver | spouwmuren | bouwdetail

dwg
Detail 023 | Hoekaansluiting buitenwand NL
Detail 023 | Hoekaansluiting buitenwand NL

Rockfit Premium silver | spouwmuren | bouwdetail

dxf
Detail 027 | Hellend dak met woningscheidende wand
Detail 027 | Hellend dak met woningscheidende wand

Rockfit Premium silver, Rockfit Mono silver | spouwmuren | bouwdetail

dxf
Detail 041 | Hoekaansluiting buitenwand
Detail 041 | Hoekaansluiting buitenwand

Rockfit Mono silver | spouwmuren | bouwdetail

dxf
icon
Detail 023 | Hoekaansluiting buitenwand NL
Detail 023 | Hoekaansluiting buitenwand NL

Rockfit Premium silver | spouwmuren | bouwdetail

pdf
icon
Detail 027 | Hellend dak met woningscheidende wand
Detail 027 | Hellend dak met woningscheidende wand

Rockfit Premium silver, Rockfit Mono silver | spouwmuren | bouwdetail

pdf
icon
Detail 041 | Hoekaansluiting buitenwand
Detail 041 | Hoekaansluiting buitenwand

Rockfit Mono silver | spouwmuren | bouwdetail

pdf
Detail 1 | Fundering-gevel
Detail 1 | Fundering-gevel

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

dwg
Detail 2 | Onderdorpel kozijn
Detail 2 | Onderdorpel kozijn

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

dwg
Detail 3 | Bovendorpel kozijn
Detail 3 | Bovendorpel kozijn

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

dwg
Detail 4 | Gevel-hellend dak
Detail 4 | Gevel-hellend dak

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

dwg
Detail 5 | Uitwendige hoek
Detail 5 | Uitwendige hoek

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

dwg
Detail 6 | Zij-aansluiting kozijn
Detail 6 | Zij-aansluiting kozijn

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

dwg
icon
Detail 1 | Fundering-gevel
Detail 1 | Fundering-gevel

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

pdf
icon
Detail 2 | Onderdorpel kozijn
Detail 2 | Onderdorpel kozijn

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

pdf
icon
Detail 3 | Bovendorpel kozijn
Detail 3 | Bovendorpel kozijn

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

pdf
icon
Detail 4 | Gevel-hellend dak
Detail 4 | Gevel-hellend dak

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

pdf
icon
Detail 5 | Uitwendige hoek
Detail 5 | Uitwendige hoek

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

pdf
icon
Detail 6 | Zij-aansluiting kozijn
Detail 6 | Zij-aansluiting kozijn

Rockvent geventileerde gevels | bouwdetail

pdf
Detail 7 | Nok lessenaarsdak
Detail 7 | Nok lessenaarsdak

Rockzero Daksystemen | bouwdetail

dwg
Detail 10 | Dakverstek 400
Detail 10 | Dakverstek 400

Rockzero Daksystemen | bouwdetail

dwg
Detail 14 | Dakgootconstructie
Detail 14 | Dakgootconstructie

Rockzero Daksystemen | bouwdetail

dwg
icon
icon
icon
icon
icon
Detail 7 | Nok lessenaarsdak
Detail 7 | Nok lessenaarsdak

Rockzero Daksystemen | bouwdetail

pdf
icon
icon
icon
Detail 10 | Dakverstek 400
Detail 10 | Dakverstek 400

Rockzero Daksystemen | bouwdetail

pdf
icon
icon
Detail 14 | Dakgootconstructie
Detail 14 | Dakgootconstructie

Rockzero Daksystemen | bouwdetail

pdf
icon
icon
icon

Bekijk onze Tools & Services

Ook interessant