Zgodba o kamnu

Naša dediščina

Zgodba o kamnu

80th_logo

2017

80. obletnica obstoja

Letos v skupini ROCKWOOL slavimo 80 let, odkar so naši ustanovitelji prvič proizvedli kameno volno v Hudehusenu na Danskem, kjer se tudi danes nahaja naš sedež. Takšna neprekinjenost poslovanja je v poslovnem svetu neobičajna. Zakaj smo se obdržali tako dolgo? Ker imamo od trenutka ustanovitve edinstven namen: odkriti edinstvene prednosti kamna in tako obogatiti sodobno življenje. Vse, kar počnemo, počnemo z mislijo na to.

Jens Birgersson (3)
CEO, GM

2015

Imenovan nov izvršni direktor

Imenovanje Jensa Birgerssona za izvršnega direktorja skupine ROCKWOOL je pomenilo ponovno osredotočenost na poslovno učinkovitost, vključno s poznejšim začetkom obsežnega programa preobrazbe poslovanja z namenom razjasnitve vlog in odgovornosti, zmanjšanja notranje kompleksnosti, izkoriščanja naše velikosti in moči z uporabo najboljših praks in še večje osredotočenosti na kupce. Leta 2016 je skupina opredelila svoj nov namen: sprostiti naravno moč kamna in s tem obogatiti sodobno življenje, ki opisuje obveznosti in prispevek skupine ROCKWOOL za družbo. Vsem ljudem bi radi omogočili, da se soočijo z razvojnimi izzivi sodobnega življenja. Z uporabo kamna, enega največjih naravnih virov na svetu, lahko trajno vplivamo na generacije. Od učilnic do stadionov, od zemljišč do znamenitosti – ljudje potrebujejo velike prostore za sanjanje in vplivanje na te sanje, da bi svet postal boljši kraj za vse.

Eelco van Heel - was appointed Deputy Group President and head of the Executive Committee in 2001

2010.

Rast v Rusiji in Ameriki

Leta 2010 sta bila izvedena nakupa ruske tovarne v Troitsku in azijskega podjetja za izolacijo družbe Australian Group CSR Ltd. Istega leta je bil razvit ETICS (zunanji termoizolacijski sistem), leta 2011 pa je kupljeno podjetje FAST, poljski proizvajalec malte za sistem ETICS. Leta 2012 je bila zgrajena nova tovarna v ruski Yelabugi, dve leti pozneje pa kupljen ameriški proizvajalec stropnih rešetk Chicago Metallic in nemškim proizvajalec sistema ETICS HECK Wall Systems. Greenfield proizvodni obrati so bili zgrajeni v Mississippiju (ZDA) leta 2014, tri leta pozneje pa je bilo sporočeno, da bo druga tovarna zgrajena v Zahodni Virginiji (ZDA).

To be updated

2001.

Potrjena zdravje in varnost izdelkov ROCKWOOL

Leta 2001 Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) je izolacijo iz kamene volne opredelila kot skupino 3: ne povzroča raka pri ljudeh. To je veljalo tako za stara kot nova vlakna HT (visoke temperature). Agencija IARC je analizirala več tisoč obstoječih zdravstvenih raziskav kamene volne v proizvodnji ali uporabi. Zaradi svoje visoke topnosti so bila vlakna, ki se uporabljajo v izolacijskih materialih iz kamene volne ROCKWOOL, ocenjena kot vlakna, ki ne povzročajo raka.

To be updated

2000

Nadaljnja ekspanzija skupine ROCKWOOL

Leta 2000 je bila kupljena tovarna v malezijski Malacci, prav tako pa je začela delovati greenfield tovarna v španskem Caparossu. Leta 2004 je bila kupljena madžarska tovarna Isolyth ter zgradbe v ruskem Vyborgu. Cilj slednjega je bil zgraditi proizvodni obrat. Leta 2005 je bila sprejeta odločitev o izgradnji greenfield obrata na Hrvaškem. Leto pozneje, leta 2006, je bila odprta nova tovarna v kraju Cigacice na Poljskem, dve leti pozneje pa sprejeta odločitev o izgradnji nove tovarne v indijskem Gudžaratu.

RockWorld imagery, The big picture, water,  factory, sky

1992.

Osredotočenost na energetsko učinkovitost

Kjotski protokol je bil prvi meddržavni sporazum, ki je predvideval zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Izhajal je iz Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC), ki so jo podpisale skoraj vse države na srečanju leta 1992, imenovanem Vrh o Zemlji. To je bil ključen mejnik v zgodovini skupine ROCKWOOL, ki je ustvaril ozaveščenost o tem, kako lahko izolacija prispeva k znatnemu zmanjšanju izpustov CO2. Prav tako je bila v EU sprožena razprava o tem, kako zmanjšati porabo energije in energetsko odvisnost. Posledica tega je bil dokument EU, predstavljen leta 2000, v katerem je bil prvič naveden podatek, da 40,3 odstotka skupne porabe energije v Uniji izvira iz zgradb.

To be updated

1992.

Strateška osredotočenost na tehnologijo in vodstvo v raziskavah in razvoju

Leta 1992 je bila ustanovljena funkcija HQ Group Technology, ki je odgovorna za globalno koordinacijo proizvodnje, okolja, naložb, logistike, raziskav in razvoja, norm in standardov, patentov in inženiringa v povezavi s projektiranjem in izgradnjo proizvodne opreme, proizvodnih linij in obratov. To je utrdilo temelje za močan globalni vodilni položaj družbe ROCKWOOL kot proizvajalca kamene volne.

To be updated

1996.

Skupina ROCKWOOL postane družba, ki kotira na borzi

Leta 1996 je bila družba ROCKWOOL International uvrščena na borzo Nasdaq v Kopenhagnu. Delnice družbe so bile uvrščene v dva razreda – ROCKWOOL A in ROCKWOOL B. Vsaka delnica A predstavlja 10 glasov, vsaka delnica razreda B pa 1. Fundacija ROCKWOOL je danes lastnik 23 % skupine ROCKWOOL in je tako največja delničarka.

To be updated

1999.

Širjenje na vzhod in naprej

Leta 1999 je bila kupljena ruska tovarna blizu Moskve, v istem letu pa je bil izveden tudi nakup kanadske tovarne v Grand Forksu in italijanske tovarne na Sardiniji (ki jo je bilo pozneje treba zapreti). Pred ekspanzijo v Rusiji je bil leta 1991 izveden nakup tovarne v vzhodni Nemčiji. Leta 1993 in 1995 sta bili kupljeni dve tovarni na Poljskem, v krajih Cigacice in Malkinia. Tovarno v Goganfi na Madžarskem smo kupili leta 1997, tovarno v Bohuminu na Češkem pa leto pozneje. Proizvodnja Rockfona se je začela leta 1992 v kraju Saint-Éloy-les-Mines v Franciji, pet let pozneje pa je bilo ustanovljeno podjetje Rockdelta, ki ponuja rešitve za nadzor vibracij in hrupa.

RockWorld imagery, The Big Picture, trees, woods, forrest

1981.

Fundacija ROCKWOOL

Fundacijo ROCKWOOL so leta 1981 ustanovili Claus Kähler in njegovih pet bratov in sester. Vsak je podaril delnice lastnih deležev, da bi s tem zagotovili, da bo fundacija, ki je bila v tem času lastnik 25 odstotkov vseh delnic, postala glavni delničar in odigrala pomembno vlogo v prihodnjem razvoju skupine ROCKWOOL. Fundacija je neodvisna in finančno samostojna organizacija, katere cilj je ustvarjati znanje, s katerim bo mogoče reševati težave današnje družbe. To je mogoče doseči z nepristranskim znanstvenim raziskovanjem socialnih in gospodarskih vprašanj ter izvedbo praktičnih intervencij. Delo Fundacije se še posebej osredotoča na vprašanja, povezana s trajnostnostjo družbe blaginje. Raziskave izvajajo raziskovalna enota Fundacije ROCKWOOL in specializirani zunanji raziskovalci, medtem ko praktične intervencije upravlja Enota za intervencije Fundacije.

To be updated

1980.

Nova generacija vlaken iz kamene volne.

Leta 1982 so bila ustvarjena vlakna s še večjo temperaturno odpornostjo, ki so bila osnova za današnjo visokotemperaturno, biotopljivo kameno volno. Pri novem razvoju so se za postavitev novih standardov na trgu uporabljala visokotemperaturna vlakna Spinrock, razvita v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

To be updated

1985.

Spodbujanje inovacij

Družba CONROCK A/S je bila leta 1985 ustanovljena, da bi spodbudila radikalne inovacije in služila kot inkubator, ki je majhno, prožno organizacijo uporabljala za razvoj in postavitev novih izdelkov, ki presegajo namene toplotne izolacije, na trg. Med CONROCKOVIMI inovacijami je bila linija izdelkov Conlit, ki so se uporabljali za zaščito pred požarom v zgradbah, in plošče z visoko gostoto Rocklit, ki se danes prodajajo pod imenom Rockpanel. Obe inovaciji sta bili osnova za uspešne proizvodne linije in podjetja. Leta 1985 je bila proizvodnja vlaken Spinrock premeščena na Nizozemsko, pozneje pa je bilo ustanovljeno tudi ločeno podjetje Lapinus Fibers (danes Lapinus). Lapinusov portfelj danes vključuje nekaj najnovejših rešitev, ki se ukvarjajo z izzivi sodobne družbe, kot je upravljanje mestnih vodnih virov.

To be updated

1980.

Oblikovane komponente Rockform

Skupina ROCKWOOL je od leta 1981 do leta 1988 prodajala tudi po meri oblikovane komponente, imenovane Rockform. Uporabljale so se pri izolaciji pred hrupom v sesalcih, izolaciji vročih predmetov v pečeh na zemeljski plin in vdolbenih lučeh na ladjah. Ugotovitve iz te poslovne linije so bile uporabljene za razvoj izdelkov ROCKWOOL za druge vrste uporabe, vključno z akustičnimi stropi, fasadnimi oblogami in hidroponskimi hortikulturnimi rešitvami.

To be updated

1987.

Tom Kähler je postal izvršni direktor

Leta 1987. je bil Tom Kähler imenovan za izvršnega direktorja, s čimer je nasledil svojega očeta, generalnega direktorja družbe ROCKWOOL International A/S. Kot izvršni direktor in pozneje predsednik uprave je Tom utrdil vlogo družbe ROCKWOOL kot globalnega igralca na področju izolacije, ko je začela skupina svoje poslovanje širiti še v Rusijo in Azijo. Število držav s proizvodnimi zmogljivostmi družbe ROCKWOOL se je v Tomovem 17-letnem mandatu na mestu izvršnega direktorja povečalo s 6 na 14, kar je utrlo pot nadaljnjemu razvoju poslovanja in geografski ekspanziji.

To be updated

1980.

Širjenje v Evropo in Severno Ameriko

Leta 1980 je bila ustanovljena družba ROCKWOOL Isolation S.A. s prodajno pisarno v Parizu in tovarno v kraju Saint-Éloy-les-Mines. Leta 1985 je bila kupljena tovarna v nemškem Hiltrupu in ustanovljena prodajna pisarna v Avstriji. Pisarni sta bili leta 1989 vzpostavljeni tudi v Italiji in Španiji. Leta 1988 je bila ustanovljena družba ROXUL Inc. v kanadskem Torontu. V naslednjih letih so bile v ZDA in Kanadi zgrajene štiri dodatne tovarne, položaj skupine ROCKWOOL pa se je posledično znatno povečal. S petimi tovarnami in 1000 zaposlenimi je ROXUL postal največji proizvajalec kamene volne v Severni Ameriki, ki je ponujal napredno izolacijo za zgradbe ter industrijske in tehnične rešitve.

Development meeting 1985

1970.

Vedno inovativni

Nenehno optimiziranje tehnologije mineralnih vlaken ROCKWOOL in iskanje novih idej sta od nekdaj glavni prioriteti organizacije za raziskave in razvoj skupine. Leta 1970 je to privedlo do razvoja vlaken, ki bi lahko zamenjala azbest in okrepila materiale in izdelke, kot so bitumen, barve, lepila in držala. Spinrock Fibres, katerega začetek sega v leto 1974, je bil radikalna inovacija sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je pokazala, da je bilo iskanje bolj zdravih, bolj trajnostnih in ekološko sprejemljivejših izdelkov vedno v krvi skupine ROCKWOOL.

To be updated

1970.

Ustanovljena je družba ROCKWOOL International A/S

Leta 1976 je bila družba ROCKWOOL International A/S ustanovljena kot holding za celo skupino, v desetletju, v katerem se je poslovanje znatno razvilo in razširilo. Leta 1970 je bilo kupljenih 50 % delnic družbe Nederlandse Steewolfabrik v nizozemskem Roermondu, preostalih 50 % pa je bilo kupljenih leta 1975. Tega leta je bilo 50 % delnic družbe ROCKWOOL AB prodanih švedski državi, ki je že bila lastnik preostalih 50 %. Leta 1977 je začela poslovati tovarna v mestu Odense, leta 1978 pa sta bili ustanovljeni podružnici Grodania in Rockfon. Ob koncu desetletja, leta 1979, je bila v Bridgendu v Veliki Britaniji ustanovljena družba ROCKWOOL Limited.

To be updated

1978.

Tom Kähler: prevzame naslednja generacija

Tom Kähler je bil leta 1978 zaposlen kot menedžer za nastajajoča podjetja in je postal izvršni direktor leta 1987, kar je ostal do leta 2004, ko je bil Eelco van Heel imenovan za izvršnega direktorja v okviru sukcesijskega načrta. Tom je postal predsednik uprave leta 2004. Tom Kähler je pred prihodom v skupino ROCKWOOL leta 1978, po tem ko je končal šolanje za gradbenega inženirja, delal v nekaj podjetjih ter s svojim zetom Keldom Jepsenom ustanovil pogodbeno podjetje Ecoterm. Tom je odigral ključno vlogo, ko se je skupina ROCKWOOL uveljavila v Kanadi in prvič vstopila na trg severnoameriške izolacije.

To be updated

1970

Krožno razmišljanje

V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja so vlakna Spinrock, ki so industrijam pomagala zamenjati azbest, privedla do koncepta recikliranja ROCKWOOL. Delavci v tovarni v Hudehusenu so odkrili, da se lahko stari izdelki iz kamene volne reciklirajo, če se zmeljejo in vmešajo v brikete. Prvi briketi so bili izdelani leta 1978 za Spinrock, leto pozneje pa je bil ta postopek analiziran in uveden v obratu v Hudehusenu, s čimer je bil ustvarjen temelj za celovit koncept »krožnosti«. Recikliranje lastnih proizvodnih odpadkov skupine ROCKWOOL se je v naslednjih letih razširilo, da bi se zajele sheme recikliranja za zunanje gradbene odpadke in odpadke, ki nastanejo pri rušenju.

To be updated

1970

Referenčni projekti

Nizkoenergetske testne hiše Hjortekær na Danskem, zgrajene med drugo naftno krizo, med letoma 1978 in 1980, so poleg dobre izgradnje, skrbnega dizajna in kakovostne izolacije pokazale, da je mogoče energetsko porabo zgradbe zmanjšati na desetino sodobnih standardov. Skupina ROCKWOOL je bila ključni udeleženec v tem projektu.

TBS (In translation)

1962.

Ustanovitelj I/S Kähler & Co; ekspanzija se nadaljuje

Leta 1962 je bila ustanovljena družba I/S Kähler & Co z delniškimi družbami v polni ali delni lasti na Danskem, Norveškem in Švedskem ter v Nemčiji. Pozneje tega desetletja se je širjenje nadaljevalo z nakupom tovarne v norveškem Mossu leta 1965 in začetkom poslovanja v greenfield tovarni v danskem Vamdrupu leta 1966. Tri leta pozneje, leta 1969, je družba podpisala licenčno pogodbo s podjetjem FLUMROC AG iz Švice in pridobila 26 % svojih delnic.

Jens Nørgaard - personal assistans to Claus Kähler. He was deeply involved in the proposal of splitting up the company in the early 1960s.

1962.

Družina Kähler prevzame izključno odgovornost za poslovanje družbe ROCKWOOL

Leta 1962 sta se družini Kähler in Henriksen dogovorili za razdelitev in ustanovitev dveh novih podjetij. Jens Nørgaard, ki je pozneje postal finančni direktor skupine ROCKWOOL, je predlagal novo strukturo družbe, pri kateri bi bile aktivnosti ROCKWOOL del ene skupine, vse ostale (kamnolomi za pesek, sektor cementa in paneli Hasle) pa del druge. Družina Henriksen je takrat izbrala želeno skupino in aktivnosti družbe so bile skladno s tem razdeljene. Dne 1. januarja 1962 se je ime spremenilo v I / S Kähler & Co., s tem da je imela družina Kähler izključno odgovornost za poslovanje družbe ROCKWOOL.

Grodan & Rockfon logo

1960.

Ustvarjena sta Rockfon in Grodan

Izdelki za zvočno izolacijo, ki se prodajajo pod blagovno znamko Rockfon, so bili uvedeni leta 1962 in so postali druga največja poslovna aktivnost v portfelju ROCKWOOL. Leta 1968 je sodelovanje s hortikulturistom O. Baggeom Olsenom privedlo do razvoja kamene volne kot medija za rast profesionalnega hortikulturnega sektorja, zasnovanega na načelih natančne pridelave. Podjetje Grodan, ustanovljeno leta 1969, je danes aktivno v več kot 60 državah na svetu.

To be updated

1968.

Moč partnerstva

2. aprila 1968. se je hortikulturist O. Bagge Olsen z danske fakultete za kmetijstvo (Landbohøjskolen) v Kopenhagnu srečal z zaposlenimi skupine ROCKWOOL, Sveinom Melhusom, Helgeom Høyerom in J. Skjoldom Petersenom, da bi se pogovorili o uporabi kamene volne kot dodatka šoti. O. Bagge Olsen je vrsto let raziskoval odnos kamna in posevkov ter odkril, da so rastline posebej dobro rasle v tleh, ki je vsebovalo veliko bazalta. Skupni razvojni projekt in program analiziranja, v katerega je bil vključen lokalni pridelovalec kumaric Vigga Nielsena, je ustvaril osnovo za razvoj sedanjega poslovanja Grodana.

Claus Kähler later to be CEO for 24 years, was employed in 1948.

1958.

Claus Kähler, 22 let na položaju izvršnega direktorja

Claus Kähler je svojo kariero začel v proizvodnji kamene volne, gaziranega betona in gramoznih jam leta 1948. Do takrat je bilo v podjetju v kraju Hudehusene zaposlenih 82 ljudi, vse postopke pa je izvajala ena organizacija. V petdesetih letih 20. stoletja je Claus vzpostavil ločene proizvodne enote in ustvaril osnovo za prihodnjo dobičkonosno rast: na Danskem se je promet v desetletju povečal z 2,5 milijona DKK na 20 milijonov DKK, znatno povečala pa se je tudi tehnološka strokovnost. Claus Kähler je postal glavni izvršni direktor družbe Henriksen & Kähler leta 1958 in je na tem položaju ostal 22 let.

To be updated

1952.

Prva uporaba tehnologije kolovrata

Leta 1952. je družba ROCKWOOL kupila licenco za uporabo kolovrata za izdelavo vlaken od podjetja Johns Manville v ZDA. Pri novem postopku se je namesto žlindre uporabljal kamen diabaz, s katerim je bilo ustvarjenih manj zrnc, ki niso bili prevlečeni v vlakna, ter manjša gostota in robustnejša vlakna. Rezultat je bila volna z znatno večjo in bolj homogeno kakovostjo. Leta 1953 je bil uveden kolovrat s štirimi kolesi, ki je znatno povečal zmogljivost proizvodnje. Ta se je s 0,6 tone na uro, kolikor je znašala njena zmogljivost v začetku 1950, povečala na današnjih več kot 20 ton na uro. Leto 1954 je predstavljalo mejnik, saj je proizvodnja z dodatnim vezivom potekala gladko, količina proizvedenih plošč pa je presegla proizvodnjo šivanih blazin iz kamene volne. Blazine iz kamene volne so še naprej predstavljale pomemben del proizvodne ponudbe, leta 1959 pa je ROCKWOOL kupil patent za lamelaste blazine za izolacijo cevi.

ROCKWOOL Laboratory management 1963

1957.

Ustanovljen je inženirski oddelek družbe ROCKWOOL

Poglobljeno poznavanje osnovnih tehnologij je vedno predstavljalo ključ do uspeha družbe ROCKWOOL. Da bi se še naprej razvijali na tem področju, je družba ustanovila lasten inženirski oddelek v Hedehusenu s petimi zaposlenimi.

To be updated

1954.

Geografska ekspanzija

Leta 1954. je ROCKWOOL ustanovil svojo prvo neskandinavsko podružnico v Nemčiji. Leta 1958 je sedež iz Korsørja preselil v kraj Hedehusene, širjenje pa se je nadaljevalo leto pozneje z odprtjem druge tovarne v Trondheimu na Norveškem.

Inspector Jørgensen

1940

Inšpektor Jørgensen, inovator

Med drugo svetovno vojno je inšpektor Jørgensen odkril inovativne načine, kako se izogniti pomanjkanju surovin. Da bi ohranil proizvodnjo, je zamenjal šotne brikete za olje, namesto posnetega mleka je uporabljal posneto mleko za vodoodbojnost in zamenjal bombaž s papirnato nitjo za šivanje blazin iz kamene volne.

Verner Palmqvist - started in 1941 at the age of 24 as an electrician and retired 44 years later as Vice President of Research & Development. The photo shows him next to one of the productions lines in Hedehusene ind 1958.

1941.

Verner Palmquist, inovator

Verner Palmquist je v skupini ROCKWOOL delal od leta 1941 do 1985. Najprej je bil električar, nato je postal tehnični direktor ter vodja raziskav in razvoja. V svoji karieri je sodeloval pri nekaj pomembnih dogodkih skupine. Verner je po sodelovanju pri uspešnem prehodu iz uporabe volne, proizvedene s paro, v uporabo volne, proizvedene s kolovrati, napredoval na položaj tehničnega direktorja. Njegova radovednost in eksperimentiranje so privedli do uporabe veziva in prehoda od nevezane kamene volne do širokega spektra izdelkov, ki jih poznamo danes.

Factory workers 1940

1948.

Vezivo poveča potencial kamene volne

Skupina ROCKWOOL je od Baldwin Hilla kupila licenco, da bi dodala vezivo kameni volni, kar je omogočilo razvoj izdelkov z dobro dimenzijsko stabilnostjo. Ta sprememba je znatno razširila portfelj izdelkov ROCKWOOL ter tako ustvarila temelj za današnjo raznoliko ponudbo izdelkov.

Gustav Kähler (Partner: 1916-1958)

1948.

Gustav Kähler, inženir in vodja

Leta 1948. Gustav Kähler je bil imenovan za direktorja družbe I/S Henriksen & Kähler, njegov sin Claus Kähler pa je postal namestnik direktorja, odgovoren za operacije. Deset let pozneje je Claus Kähler postal izvršni direktor. Gustav je svojo kariero kot gradbeni inženir začel leta 1915 v družbi I/S Henriksen & Kähler in V. Kähler, družbi svojega očeta Valdemarja Kählerja, veliko pred začetkom proizvodnje kamene volne. Ko je leta 1916 nasledil svojega očeta kot partnerja, je odigral ključno vlogo pri širitvi poslovanja na nova območja in področja, vključno s kameno volno.

The wool chamber in the late 1930s.

1935.

Licencirana proizvodnja kamene volne

I/S Henriksen in Kähler sta pridobila licenco za proizvodnjo kamene volne na Danskem, Norveškem, Švedskem in v Nemčiji od ameriškega podjetja Baldwin-Hill s sedežem v New Jerseyju. Proizvodni proces, ki je bil v tem času zasnovan na vlaknih, ustvarjenih s pomočjo pare, se je uporabljal za izdelavo granulirane volne in šivanih blazin iz kamene volne. Do uvedbe učinkovitejšega in še bolj vsestranskega procesa proizvodnje volne je minilo še 17 let.

Finn Henriksen was on a study tour to the US and saw a good opportunity to use the company's stone deposits for stone wool production.

1935.

Finn Henriksen, navdihnjen s študijskim potovanjem

Sin [industrialca] H. J. Henriksena, Finn Henriksen, se je s proizvodnjo kamene volne srečal med študijskim potovanjem v ZDA. Po vrnitvi na Dansko se je pridružil I / S Henriksenu in Kählerju, ki sta ju ustanovila njegov oče in Valdemar Kähler, ki je vložil 5.000 ameriških dolarjev za licenciranje tehnologije kamene volne z Baldwin Hilla. Postavljen je bil temelj za proizvodnjo kamene volne skupine ROCKWOOL.

Production at the Factory in Hedehusene late 1930.

1937.

Proizvodnja kamene volne na Danskem

Tovarna kamene volne je začela proizvodnjo v danskem mestu Hedehusene. Leta 1938 je zgorela, vendar je bila isto leto obnovljena. Istega leta se je začela tudi proizvodnja mineralne volne ROCKWOOL v švedskem kraju Skövde in norveškem Larviku. Do leta 1939 je skupna proizvodnja narasla na 2000 ton letno samo v Hedehusenu.

Kontaktirajte nas

Za sve informacije ispunite formular, a naši predstavnici će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.