Dobrodošli v nič-energijski stavbi

1. januar 1

Če je zgrajen s pravimi metodami, lahko dom proizvede toliko energije, kot je porabi

Prihodki od pridobivanja energije namesto računov

Kaj če bi namesto računov za energijo prejemali prihodke od pridobivanja energije? In živeli v hiši, ki pozitivno prispeva k zmanjševanju okoljskih vplivov? To obljublja nič-energijska gradnja1, po kateri hiša tako dobro izkorišča ukrepe za energetsko učinkovitost, da se njena poraba energije izniči ali jo z obnovljivo energijo, proizvedeno v sami hiši ali v bližini celo preseže. 

V času, ko so stavbe odgovorne za eno tretjino globalne porabe energije in 20 odstotkov emisij CO2 (v velikih mestih pa celo 50 odstotkov2), je dobrodošlo vse, kar lahko storimo za izboljšanje njihove učinkovitosti. Da bi izpolnili zaveze pariškega sporazuma o omejitvi dviga globalne temperature na 1,5 stopinj Celzija pa bomo morali zgraditi nove stavbe in obnoviti obstoječe v skladu s standardi neto nič-energijskih stavb do leta 20503.  

Ambiciozen cilj

Leta 2010 je EU sklenila, da morajo vse novogradnje v Evropski uniji po letu 2020 izpolnjevati merila skoraj nič-energijskih stavb (nZEB) 20204. To je zelo zahteven cilj, vendar ga je mogoče doseči z uporabo tehnologije, ki že obstaja: s »pasivnimi« ukrepi (kot je izolacija) v kombinaciji z uporabo obnovljivih virov energije. Ne samo, da so emisije CO2 tovrstnih stavb minimalne, temveč imajo takšne stavbe še druge pozitivne lastnosti. 

Zmanjšujejo energetsko odvisnost, kar pomeni, da imajo države in regije večji nadzor nad oskrbo z energijo, ter ustvarjajo delovna mesta in spodbujajo gospodarsko rast. Tudi finančne koristi niso majhne. Z energetsko učinkovitim oblikovanjem lahko prihranimo do 80 odstotkov operativnih stroškov stavbe, pogosto z nizkimi ali brez dodatnih stroškov v času življenjske dobe ukrepa5.

Ker je tako učinkovita v zadrževanju toplote ali preprečevanju njenega vdora, izolacija iz kamene volne ROCKWOOL gradbenikom pomaga ustvarjati ničenergijske stavbe. Zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju in hlajenju, s čimer občutno zmanjša potrebo po energiji in emisije.

1: Zero Engergy Project, »What are Zero Energy Homes«
2: C40 Cities, »Urban Efficiency II: Seven Innovative City Programmes for Existing Building Energy efficiency« 
3: World Green Building, »From Thousands to Billions«
4: European Commission, »Nearly zero-energy buildings«
5:  Buildings Performance Institute Europe (BPIE), »Principles for nearly zero-energy buildings«

Kaj pomeni »skoraj nič-energijska« stavba?

Čeprav obstajajo številne različne opredelitve izrazov, kot so »skoraj«, »nična« in »ogljik«, najdemo v evropski direktivi o energetski učinkovitosti stavb (EPBD, 2010/31/ES) uporabno opredelitev »skoraj nič-energijske stavbe«: »stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo ... Za skoraj nič potrebne energije oziroma zelo majhno količino potrebne energije bi v zelo veliki meri morala zadostovati energija iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini.

 

Reference: Evropska unija, Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Prva nič-energijska hiša na Norveškem

Gradnja skoraj nič-energijske hiše običajno zahteva izgradnjo dveh konstrukcij, ki omogočata zadostno izolacijo: zunanji ovoj, ki zagotavlja, da je mesto gradnje toplo in suho ter znotraj ovoja dejansko hišo. Z uporabo izolacijskega sistema ROCKWOOL, ki vključuje FLEXSYSTEM in plošče Flexi A, sta se lahko Wencke Nordli in Martin Østensen temu izognila.  Par je bil celo priča prihrankom med gradnjo in upa na znatne prihranke pri svojem letnem računu za energijo, ki je prej znašal 35.000 norveških kron.

Več o gradnji za energetsko varčnost