Učinki obremenitve s hrupom

1. januar 1

Upoštevanje akustičnih vidikov dizajna pomeni, da nam ni treba več kričati, da nas drugi slišijo

Šola Tove Ditlevsens, Danska

Če ste že bili kdaj v polni restavraciji ali lokalu, ste doživeli Lombardov učinek. To pomeni, da povečamo glasnost svojega govora, ko se hrup okoli nas poveča, s čimer ustvarjamo neprijeten krog obremenitve s hrupom. V restavraciji je nastala neubranost zgolj nadležna. Toda v šolah in bolnišnicah ima Lombardov učinek veliko resnejše posledice.

Nedavna raziskava je pokazala, da je polovica učiteljev utrpela trajne poškodbe glasu zaradi potrebe po kričanju, da bi jih učenci v hrupnih učilnicah slišali1. Raziskave kažejo, da trpijo tudi učenci. Ko so morali izvesti določeno nalogo ob prisotnosti hrupa v ozadju, je bilo pri 25 odstotkih osnovnošolcev opaziti poslabšanje uspešnosti.. Ugotovljeno je bilo tudi, da povečanje splošne obremenitve s hrupom za 20dB povzroči zakasnitev razvoja branja pri 9–10-letnikih za do osem mesecev2.

Hrup in učenje: Hrup zmanjšuje kognitivno sposobnost otrok in ljudi. Hrupna okolja zmanjšujejo njihovo sposobnost učenja.

Obremenitev s hrupom je tudi resna težava v bolnišnicah. Raziskave so pokazale, da lahko že nizka obremenitev s hrupom, zgolj 75 dBA, dolgotrajno in kratkotrajno škodi zdravju, vpliv na bolnike pa sega od izgube sluha do visokega krvnega tlaka. Pretirani hrup zmanjšuje kognitivne sposobnosti zdravstvenih delavcev, zaradi česar težje jasno razmišljajo, se skoncentrirajo in izvajajo kompleksne naloge3.

 Ker imamo vedno več dokazov o škodljivih vplivih obremenitve s hrupom, je pomembno, da se na to odzovemo. Dobro akustično oblikovanje, ki absorbira zvok, zaposlenim in učencem pomaga lažje razmišljati in se pogovarjati ter obenem ustvarja boljša okolja za učenje in zdravljenje.

1-2 Building in Sound – BIAMP Systems White Paper
3 J. D, MD, Noise in the Operating Room, The American Society of Anesthesiologists, Inc.; 2014

Okvara glasu
0

učiteljev zaradi hrupa v učilnici utrpi trajno okvaro glasu

Sposobnost pomnjenja
0

poslabšanje uspešnosti pri osnovnošolskih otrocih ob prisotnosti hrupa v ozadju

Hrup v ozadju
0

je dovolj visoka raven hrupa v ozadju, da lahko povzroči dolgotrajne zdravstvene težave za bolnike

1/2

Povezane zgodbe

Več o akustiki in hrupu