Skriti potencial

1. januar 1

S povrnitvijo stroškov v dveh letih ali manj bi lahko z vlaganjem v izolacijo industrijskih objektov prihranili milijone

Zagotavljanje trajnostnosti poslovanja 

Industrija je gromozanski porabnik energije. Odgovorna je za eno četrtino letne porabe energije na svetu in ustvari okoli 40 odstotkov emisij CO2, povezanih z energijo1  . Energija je v vseh svojih oblikah največji razlog za industrijske proizvodne stroške. 

Da bi lahko zagotovili trajnostnost svojega poslovanja v luči rastočih stroškov, omejitev glede naravnih virov in okoljskih predpisov, morajo lastniki in upravljavci zmanjšati porabo energije. V številnih panogah že izvedli obsežne naložbe, da bi to dosegli. Vendar še niso v celoti izkoristili skritega potenciala enostavne rešitve: izolacije.

Danska industrija je povečala svojo konkurenčnost zaradi osredotočenosti na zmanjševanje stroškov energije. V 10 letih so danska industrijska podjetja svojo konkurenčnost izboljšala za devet odstotkov. Podjetje ROCKWOOL Technical Insulation družbam pomaga izboljšati energetsko učinkovitost v industriji.
Vir: »In-depth study of European Energy Security« (poglobljena študija o energetski varnosti Evrope), Komisija EU

Neizkoriščen potencial 

Izolacija že ima pomembno vlogo v kemičnih in petrokemičnih obratih ter obratih za predelavo nafte. Zaposlene varuje pred nevarnostmi opeklin, uravnava pretoke energije, ohranja temperature v okviru določenih omejitev in omogoča normalno in varno delovanje kemičnih reakcij in postopkov.  

Vendar predstavlja za industrijo še veliko neizkoriščenega potenciala za prihranek energije, stroškov in emisij, pri čemer se vlaganja hitro povrnejo. Številne raziskave kažejo na razsežnost teh možnosti:

  • Ameriško nacionalno združenje za izolacijo (National Insulation Association ali NIA) je na podlagi podatkov iz 700 presoj porabe energije v industrijskih okoljih ocenilo, da bi lahko s celovitim programom vzdrževanja in posodobitve izolacije letno prihranili 4,8 milijard dolarjev in vsako leto zmanjšali emisije CO2 za 43 milijonov ton.2

  • Ko je evropska fundacija za industrijsko izolacijo (European Industrial Insulation Foundation) pregledala 180 preverjanj TIPCHECK (preverjanja učinkovitosti tehnične izolacije) je ugotovila možne prihranke energije v višini 750.000 MWh/leto, kar bi letno pomenilo 500.000 ton emisij CO2 manj in prihranek stroškov v višini 23,5 milijonov evrov. Po podatkih raziskave običajno traja eno ali dve leti, da se vlaganja v posodobitev izolacije povrnejo.3

  • Podjetje ECOFYS  je pokazalo, da bi lahko v številnih obratih z dobro zasnovano izolacijo toplotne izgube zmanjšali za 50 do 60 odstotkov.4

Tovrstne raziskave kažejo obseg možnih prihrankov za lastnike in upravljavce na področju energije, stroškov in emisij CO2. Ne samo, da je učinkovita izolacija dobra za posel in varstvo okolja, varuje tudi ljudi in premoženje. 

1 "CO2 emissions from fuel combustion",  OECD/IEA, 2016
2 "About Insulation By Numbers", National Insulation Association, et al.,
3 "Harnessing the Potential of Industrial Insulation", Eiif 
4 "Climate protection with rapid payback", Eiif, 2012

Poraba
0

vse energije porabi industrija

Emisije CO2
0

Prispevek industrije globalnim emisijam CO2

Potencial
0

možnih prihrankov energije z izboljšanjem izolacije v industriji

Več o energetski učinkovitosti in trajnostnosti