Zakaj je prenova javnih zgradb pomembna?

Danes je preveč zgradb v slabem stanju. Izboljšanje energetskega standarda zgradb je eden od glavnih izzivov za družbo, če želimo vsem omogočiti pogoje za sodobno in zdravo življenje.

Ljudje v zaprtem prostoru preživimo 90 % svojega časa.  Želimo si, da bi bil prostor, v katerem bivamo, prijeten, topel pozimi in hladen poleti, a so zaradi tega stroški za ogrevanje in hlajenje pogosto zelo visoki.  Energetsko učinkovite zgradbe so rešitev za to težavo, ki mestom hkrati omogoča doseganje drugih ciljev, vključno z zmanjšanjem obremenjenosti energetskih omrežij, zagotavljanjem prijetnih prostorov za bivanje, delo in igro, kar pozitivno vpliva na zdravje, zmanjšanjem izpustov CO2 ter negativnega vpliva na okolje.

Eden od najboljših načinov za izboljšanje energetske učinkovitosti je izolacija zgradb. Samo ustrezna izolacija lahko zmanjša potrebe po ogrevanju in hlajenju za do 80 %. Z izoliranjem zgradb s kameno volno lahko prihranimo teravat ur toplotne energije, kar znaša 5 % letne porabe energije v EU1. Uporaba fosilnih goriv v neučinkovitih zgradbah ni trajnostna pot za prihodnost. Danes imamo na voljo materiale in tehnologije ter znamo graditi energetsko učinkovite zgradbe, ki nam nudijo pogoje za sodobno in zdravo življenje. 50 % zgradb, ki obstajajo danes, se bo uporabljalo tudi leta 2050. Prav zato je treba povečati pogostost in kakovost prenov po vsem svetu. 

Mir, tišina in varnost

Izolacija zgradb lahko pomaga rešiti nekatere druge ključne izzive, s katerimi se soočajo rastoča mesta, vključno z zmanjšanjem tveganja za požar in hrupa.

Izolacija iz kamene volne je sama po sebi nevnetljiva in lahko prenese temperature nad 1000 ºC. S tem lahko lokalno omeji požare in prepreči njihovo hitro širjenje, stanovalcem omogoča več časa za evakuacijo v nujnih primerih in s tem gasilcem daje več časa za ukrepanje.

Prav tako lahko zmanjša vpliv nekaterih manj želenih vidikov življenja v mestu, kot so hrup, ki ga povzročajo sosedi, ki živijo nadstropje nad ali pod vami, in promet na ulici. Daleč učinkovitejše od čepkov za ušesa je to, kar je v stenah, in izolacija iz kamene volne je zelo učinkovita pri blokiranju hrupa in vpijanju zvoka, s čimer stanovalcem pomaga, da delajo, se učijo in spijo v miru.

Rešitev

Vse več ljudi se seli v mesta zaradi priložnosti, ki jih jim to omogoča, kot so delo, kultura, praktičnost in veliko drugega. Da bi mesta pritegnila in zadržala prebivalce, lahko veliko naredijo z izboljšanjem energetske učinkovitosti, udobja bivanja, protipožarne zaščite in zmanjšanjem onesnaženosti s hrupom v zgradbah, v katerih  ljudje živijo, delajo, se igrajo in učijo. S pravilno izbiro pravega izolacijskega materiala dobimo enostavno rešitev za ta pereča vprašanja.  

Viri:

  1. European Commission, Eurostat, 2017
Energetsko učinkovite zgradbe omogočajo udobje in sodobne pogoje bivanja.

Saznajte više o renovaciji i ulozi ROCKWOOL proizvoda u izgradnji održive budućnosti

Kontaktirajte nas

Za sve informacije ispunite formular, a naši predstavnici će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Trebate našu pomoć?