Trajnostno megamesto

1. januar 1

Z dobrim dizajnom in materiali je lahko hitra urbanizacija trajnostna

Vsak teden se 1,5 milijona ljudi preseli v mesta, kar zelo obremenjuje lokalne vire in okolje. Toda s pravim pristopom in tehnologijami lahko urbanizacija in trajnostnost potekata z roko v roki.

Megamesta prihodnosti

Prihodnost rastočega svetovnega prebivalstva je v mestih Ocenjuje se, da bo do leta 2030 41 »megamest« z več kot 10 milijoni prebivalcev1. Danes je takšnih mest zgolj 182. Prebivalci teh mest bodo potrošili 81 odstotkov svetovnih virov3. Dvajset let kasneje, do leta 2050, bo to urbano prebivalstvo potrebovalo 50 odstotkov več hrane in 17 odstotkov več vode, kot je potrebuje danes4. Tudi oni bodo želeli živeti udobno. 1,2 milijardi ljudi je še danes brez elektrike: jutrišnji urbani prebivalci bodo želeli bivati v sodobnih stanovanjih s sodobnimi energetskimi rešitvami in prijetno klimo v notranjosti.

Ta sprememba bo imela visoko ceno. Trenutne napovedi kažejo, da se bo zaradi rasti prebivalstva in urbanizacije globalna poraba energije v gradbenem sektorju do leta 2050 povečala za dva do trikrat, podobno pa bo veljalo za s tem povezane emisije5. Glede na globalne okoljske cilje, ki zahtevajo znatno zmanjšanje rabe energije in emisij CO2, je težko videti, kako bi lahko bil tovrsten urbaniziran svet trajnosten.

Megamesta
0

Megamesta z več kot 10 milijoni prebivalcev do leta 2030

Ljudje
0

ljudi se vsak teden preseli v urbana okolja

Hrana in voda
0

več hrane in 17 % več vode bo urbano prebivalstvo potrebovalo do leta 2050

Soočanje z okoljskimi izzivi

Vseeno so v mestih številne priložnosti za soočanje z okoljskimi izzivi. Stanovanja in pisarne, ki so obnovljene in grajene z visoko stopnjo izolacije, potrebujejo veliko manj energije za ogrevanje in hlajenje kot običajne stavbe, zato je že zdaj mogoče zmanjšati ogljični odtis mest. Ker morajo v mestih čim bolj učinkovito izkoristiti prostor, so stavbe pogosto višje in stojijo bliže skupaj, kar lahko poveča nevarnost požara. Uporaba negorljivih gradbenih materialov, kot je izolacija iz kamene volne, pomeni, da je zgoščenost stavb mogoča brez večjega tveganja za požar.

Da bi lahko zadostili potrebam po hrani in vodi v rastočih mestih, so nujna zemljišča in naravni viri. S hortikulturni sistemi, ki uporabljajo trajnostne substrate za natančno in ciljno usmerjeno namakanje in dodajanje hranil, lahko dobavitelji hrane za mestno prebivalstvo pridelajo obsežen pridelek na majhnih površinah.

Skupina ROCKWOOL je v ospredju razvoja materialov, ki bodo jutrišnjim mestom pomagali, da bo njihova rast trajnostna.

https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf
2 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities
3 https://www.mckinsey.com/global-themes/urbanization/urban-world-the-global-consumers-to-watch
4 https://pubdocs.worldbank.org/en/862271433768092396/Holger-Kray-RO-SustainableAg-hkray-ENG.pdf 
5 https://www.gbpn.org/sites/default/files/IPCC_AR5__Implications_for_Buildings__Infographic__WEB_EN%20%281%29.pdf

Več o urbanizaciji