Protipožarna izolacija zagotavlja varnost stanovalcev v stavbi, preprečuje širjenje požara in omejuje njegove strukturne poškodbe.

Požar se lahko začne v katerem koli delu stavbe, zato po možnosti namestite protipožarno izolacijo.

Odkrijte naše učinkovite rešitve in prednosti namestitve ROCKWOOL protipožarne izolacije še danes.

Zakaj potrebujemo protipožarno izolacijo?

Zaščita življenja uporabnikov stavb je glavna naloga med gradnjo ali prenovo. Požarna izolacija je izdelana iz nevnetljivih materialov, upočasni širjenje ognja in ga čim dlje zadrži v enem delu stavbe.

To prebivalcem zagotavlja več časa za pobeg pred ognjem, hkrati pa ustvarja varnejše okolje za gasilce pri gašenju ognja in lahko zmanjša potencialno škodo na majhnem območju.

Zgradbe morajo biti tudi v skladu z odobrenimi požarnovarnostnimi standardi, določenimi z nacionalnimi predpisi.

ROCKWOOL požarna izolacija:

  • Ne proizvaja pomembnega strupenega dima
  • Omejuje širjenje ognja

 

documents