Kodeks ravnanja za Skupino ROCKWOOL

V Skupini ROCKWOOL vedno ravnamo etično. To je obljuba, ki jo dajemo drug drugemu, našim strankam in družbi. Skladno s tem je odbor za integriteto oblikoval pravila ravnanja, ki so kot kompas, ki nas kot posameznike in organizacijo usmerja na poti uresničevanja naših dolgoročnih poslovnih ciljev.

Naša pravila ravnanja pojasnjujejo pomen integritete in vrednot v Skupini ROCKWOOL. Za nas integriteta pomeni biti iskren in imeti trdna moralna načela. Integriteta je del zgodovine Skupine ROCKWOOL in temeljni kamen našega načina poslovanja. Ambiciozni, usposobljeni zaposleni, ki spoštujejo integriteto, zagotavljajo Skupini dolgoročni poslovni uspeh.

Davčna politika Skupine ROCKWOOL

Enake vrednote in integriteto zagovarjamo tudi pri vseh davčnih vprašanjih, s čimer zagotavljamo, da je naša glavna osredotočenost običajno delovanje Skupine. V vseh državah, v katerih poslujemo, ravnamo skladno z veljavno davčno zakonodajo in mednarodnimi predpisi ter praksami, vključno s smernicami OECD-ja.