Vgrajena zaščita

1. januar 1

Ne glede na intenzivnost ognja ga negorljive snovi ne bodo spodbudile

Izraza negorljiv in ognjezaviralen

Ljudje pogosto zamenjujejo izraza »negorljiv« in »ognjezaviralen«. Vendar se zelo razlikujeta. Če je nekaj negorljivo, v realnih pogojih ne bo nikoli gorelo. To je enostavna, nedvoumna lastnost. Na drugi strani pa ognjezaviralni materiali prispeva k požaru, ko se dodane kemikalije za zaviranje gorenja porabijo. Stopnja ognjezaviralnosti je težje določljiva. 

Zato je negorljivost je temeljna lastnost požarnih predpisov po vsem svetu in bistveni element varnosti zgradb v primeru požara. Ne glede na vir požara, temperaturo ali dovod zraka, ostanejo negorljivi gradbeni materiali ali elementi večinoma odporni na ogenj. Kar zadeva požarne predpise lahko negorljive snovi pri gradnji uporabljamo v neomejenem obsegu.

Ognjezaviralen

Na drugi strani pa so »ognjezaviralni« materiali gorljivi. Ni globalnega standarda, s katerim bi lahko izmerili, do katere stopnje gorljiv izdelek prispeva k širitvi in rasti požara, čeprav obstajajo načini, da se to izmeri:

  • kako zlahka se izdelek vžge;
  • količina toplote, ki jo oddaja med gorenjem;
  • kako se ogenj razširi po njegovi površini;
  • način razpadanja med gorenjem;
  • količina in narava oddanega dima.
Kameno volno lahko uporabimo za povečanje odpornosti zgradb na požar.
Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes

Kritična vloga 

Zaradi teh različnih parametrov so sistemi ocenjevanja gorljivih izdelkov kompleksni, njihove značilnosti vedenja med požarom pa so pogosto opisane glede na pogoje testiranja. Ocene vedenja se lahko razlikujejo tudi, če se izdelek uporablja samostojno ali če je del kompozitnega objekta. Na primer, čeprav ocena za »pogoje končne uporabe« opisuje, kako se obnaša ognjezaviralna izolacija za zaščitno plastjo, je vrhnja plast konstrukcije tista, ki ima največji vpliv na rezultate testiranja, ne jedro kompozita, ki je testirano.

Negorljivi materiali igrajo kritično vlogo pri zagotavljanju varnosti sodobnih zgradb. Podjetje ROCKWOOL je zagovornik mnenja, da bi morale biti vse srednje visoke in visoke zgradbe, stavbe z občutljivimi stanovalci in visokim številom stanovalcev (kot so bolnišnice in domovi za starostnike, šole, hoteli in športna območja, izhod iz katerih je lahko, ne glede na njihovo višino, težaven) obložene in izolirane samo z negorljivimi materiali. 

Več o požarih