Najmanj, kar bi morali zagotoviti je, da je vsaka srednje visoka in visoka zgradba obložena in izolirana z negorljivimi* materiali, ki ne oddajajo strupenega dima, ko jih zajame ogenj.
*Vsaj razreda A2 s1, d0 po standardu EN 13501-1.

Več o požarni odpornosti

Vlakna kamene volne so odporna na temperature, ki presegajo 1.000 ºC.