Gradnja rešitve

1. januar 1

Kako so lahko okolju prijazne stavbe del trajnostnega sveta

Neizkoriščen potencial

Po svetu stavbe potrošijo preveč virov in proizvedejo preveč odpadkov. Porabijo 25 odstotkov svetovne vode in 40 odstotkov njegovih virov, ob tem pa proizvedejo eno tretjino vseh odpadkov in 40 odstotkov globalnih emisij ogljika. Če jih gledamo skozi prizmo te statistike, so okoljsko netrajnostne.

Toda, stavbe imajo tudi velik neizkoriščen potencial postati osrednji del rešitve za naše pereče izzive glede trajnostnosti. Okolju prijazen dizajn lahko pomaga pri boju proti podnebnim spremembam, obenem pa tudi izboljšati naše zdravje, dobro počutje in produktivnost.

Da bi to dosegli je pomembno, da se načrtovanja, oblikovanja in gradnje lotimo celovito in pri tem upoštevamo vse plati trajnostnosti. Osredotočenje na samo en pristop lahko negativno vpliva na skupno učinkovitost stavbe, zato lahko s pomočjo standardov, ki sta jih razvila ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo) in CEN (Evropski komite za standardizacijo), izmerimo trajnostnost stavbe skozi njen celoten življenjski cikel. Ti standardi presegajo vpliv na okolje in vključujejo ocene, kako stavbe vplivajo na naše zdravje, varnosti in dobro počutje.

Nadalje si moramo prizadevati, da bi proizvajali še boljše izdelke in med tem pustili še manjši odtis, zato vključujemo trajnostnost tudi v naše izdelke, postopke ter raziskave in razvoj.

Jens Birgersson

Izvršni direktor
Skupine ROCKWOOL

Ustvarjanje okolju prijaznega dizajna

Ključni korak za okolju prijazen dizajn je zmanjševanje količine energije, ki jo stavba potrebuje. Običajno 80 odstotkov energije porabi za ogrevanje, hlajenje, toplo vodo in razsvetljavo, preostali 20 odstotkov pa potrošijo gradbeni materiali, transport in rušenje. Čeprav je nizkoenergijsko oblikovanje bistveno, je tudi pomembno, da oblikujemo bolj celovito in razmislimo, kako je mogoče stavbo in njene materiale reciklirati in po koncu življenjske dobe znova uporabiti. Dizajn in materiali vplivajo tudi na druge pomembne vidike trajnostnosti, kot so toplotno ugodje, akustične lastnosti in požarna varnost.

Ogrevanje in hlajenje
0

energije se porabi za ogrevanje in hlajenje

Materiali, transport in rušenje
0

energije se porabi za materiale, transport in rušenje

Stavbe so odgovorne za
0

porabe globalnih virov in proizvodnje emisij

Sistemi ocenjevanja

Za natančno oceno, kako okolju prijazen je dizajn stavbe ponuja analiza življenjskega cikla (LCA) uporabno in priznano metodologijo. LCA upošteva celoten odtis stavbe, vključno z materiali, iz katerih je zgrajena. Podatki o materialih so običajno navedeni na okoljski deklaraciji proizvodov (EPD).

Iz EPD je mogoče razbrati, ali je material »okolju prijazen«, saj je to odvisno od tega, kako je vključen v dizajn. Zagotavlja hitrejše in bolj natančne LCA stavb ter gradbenikom pomaga izpolnjevati nacionalne standarde in pridobiti točke v sistemih ocenjevanja trajnostnosti. Izdelki ROCKWOOL prispevajo k točkam v okviru sistemov ocenjevanja trajnostnosti stavb, kot so LEED®, BREEAM, DGNB (nemški Svet za trajnostnostne stavbe) in HQE (Haute Qualite Environnementale).

Če upoštevamo celoten življenjski cikel stavb, lahko ustvarjamo stavbe, ki pozitivno pripomorejo k bolj trajnostnem svetu. 

Povezane zgodbe