Poševne strehe Ravne strehe Izolacija podstrešja Pločevinaste strehe Armirano-betonska plošča Strehe

Monrock Energy Plus

dvoslojne izolacijske plošče iz kamene volne za toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo poševnih streh

Back

01

Požarna odpornost

Prenese temperature tudi nad 1.000 °C.

Izdelki ROCKWOOL lahko naredijo razliko med požarjem v stavbi in stavbe v požaru.

02

Toplotne lastnosti

Z ohranjanjem optimalne notranje temperature in ozračja varčuje z energijo.

Izdelki ROCKWOOL ohranjajo toploto ali svežino, kjer je najbolj potrebna, hkrati pa omogočajo stavbam da "dihajo", da se boste počutili bolje v njih.

03

Akustične lastnosti

Blokira, absorbira ali ojača zvoke.

Izdelki ROCKWOOL zmanjšajo metsni hrup in ustvarjajo tišino na področjih, kjer je najbolj potrebna.

04

Trpežnost

Nespremenljive lastnosti in trpežnost ob enostavnejši vgradnji.

Izdelki ROCKWOOL pomagajo graditi stavbe in mesta za prihodnost.

Back

Tehnične lastnosti

Primerjajte
Koda za označevanje MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1*

*MW-mineralna volna; EN - evropski standard; Ti -toleranca debeline; DS(70,90) – dimenzijska stabilnost pod določenimi pogoji temperature in relativne vlažnosti zraka; CS(10) - tlačna trdnost; TR - delaminacijska trdnost; PL(5) - točkovna obremenitev pri 5 mm deformaciji; WS – navzemanje vode pri kratkotrajnem namakanju v vodi; WL(P) - navzemanje vode pri dolgotrajnem namakanju v vodi; MUi – difuzija vodne pare (paroprepustnost)

Izjava o lastnostih (DoP) CPR-DoP-ADR-073
Tališče Tt > 1000°C | DIN 4102
Razred gorljivosti A1 | EN 13501-1
Deklarirana toplotna prevodnost λD = 0,036 W/mK | EN 12667
Navzemanje vode pri dolgotrajnem namakanju v vodi WL(P) | ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Navzemanje vode pri kratkotrajnem namakanju v vodi WS | ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Paroprepustnost MUi | μ = 1 | EN 12086
Tlačna trdnost pri 10% deformaciji CS(10) | σ10= 50 kPa | EN 826
Točkovna obremenitev pri 5 mm deformacije PL(5) | Fp =550 N | EN 12430
Delaminacijska trdnost TR | σmt = 15 kPa | EN 1607
Back

*MW-mineralna volna; EN - evropski standard; Ti -toleranca debeline; DS(70,90) – dimenzijska stabilnost pod določenimi pogoji temperature in relativne vlažnosti zraka; CS(10) - tlačna trdnost; TR - delaminacijska trdnost; PL(5) - točkovna obremenitev pri 5 mm deformaciji; WS – navzemanje vode pri kratkotrajnem namakanju v vodi; WL(P) - navzemanje vode pri dolgotrajnem namakanju v vodi; MUi – difuzija vodne pare (paroprepustnost)

Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back
Back