Doeltreffend beschermen van staal

Staal brandt niet, maar verliest bij een brand wel snel zijn sterkte en stijfheid. Voor een brandveilig gebouw is een staalconstructie met een brandwerende bescherming nodig. Dat kan met brandwerende coating, brandwerende beplating of met steenwolisolatie.

Beschermen van Staal met Brandveilige Isolatie

De regelgeving vereist een brandveilig gebouw. De wetgeving richt zich in eerste instantie op het voorkomen van slachtoffers. Mensen die in het gebouw zijn, moeten voldoende tijd hebben om te vluchten. In die tijd mag het betreffende gebouw of gebouwdeel niet instorten. De staalconstructie moet zijn dragende functie dus blijven vervullen. Omdat staal snel vervormt onder hittebelasting, is daarvoor meestal een extra brandwerende bescherming nodig.

De volgende stap is het voorkomen van branduitbreiding. Hiervoor wordt een gebouw onder meer opgedeeld in brandcompartimenten. Voor de wanden tussen de compartimenten gelden brandwerendheidseisen van 30, 60, 90 of 120 minuten. Zo lang moet ook de constructie van het brandcompartiment intact blijven.

De eisen vertalen zich in de criteria R, E en I. R gaat over de stabiliteit van de constructie. Criteria E en I gaan over de niet dragende compartimentsscheidingen.

Bekijk ook deze artikelen