Verder kijken dan de regelgeving?

De doelstelling van de regelgeving is een vluchtveilig gebouw: het voorkomen van slachtoffers en brandoverslag naar aangrenzende percelen. Schadebeperking en bedrijfscontinuïteit zijn hierin niet meegenomen.

Wanneer hier tijdens de ontwerpfase geen aandacht voor is, dan gaat de brandweer in de meeste gevallen uit van een afbrandscenario (total-loss bij brand). In theorie is het dus mogelijk om aan alle eisen van het Bouwbesluit te voldoen, terwijl het pand bij brand volledig wordt verwoest. Bij een brand in een kantoorruimte of productiehal komt de bedrijfscontinuïteit dan al snel in gevaar. De schade is daardoor vaak vele malen hoger dan de materiële schade van de brand zelf.

Belang van een brandveilige staalconstructie

Bij een meerlaags gebouw kan de materiële schade door brand enorm oplopen als de staalconstructie van één tussenliggende bouwlaag gaat vervormen. Ook als de staalconstructie niet bezwijkt, kan de vervorming dusdanig zijn dat sloop van alle bovengelegen bouwlagen noodzakelijk is.

Een extra argument voor een hoger brandveiligheidsniveau is dat deze meer ruimte biedt voor toekomstige functiewijzigingen, functietoevoegingen en extra belastingen. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een logiesfunctie of kinderopvang in een kantoorgebouw of het transformeren van gebouwen naar een woonfunctie. Dergelijke functiewijzigingen leiden tot een hogere brandweerstandseis, gerekend in minuten. Zwaardere belastingen zoals het achteraf plaatsen van zonnepanelen leiden tot een lagere kritische staaltemperatuur, waardoor de staalconstructie het eerder zal begeven.

Een staalconstructie brandveilig maken

Een brandveilige staalconstructie is op verschillende manieren te realiseren. Eén methode is het overdimensioneren van het gebruikte staal. Daarnaast is het ook mogelijk een extra beschermlaag aan de buitenzijde van de profielen aan te brengen. Dat kan spuitbeton zijn, een brandwerende coating, een brandwerende beplating of een brandwerende isolatie.

Lees meer over brandwerende isolatie voor staalconstructies
Conlit Steelprotect Board, productfoto, HVAC-FP, brandwerende toepassingen

Bekijk ook deze artikelen