WKb: tips & voorbeelden

Als bouwbedrijf moet je voldoen aan de regels. Daar gaat de nieuwe Wet Kwaliteitsborging je bij helpen: de kwaliteitsborger komt toetsen of dat wat je bouwt op alle vlakken aan het Bouwbesluit/Bbl of ook aanvullende eisen voldoet. Maar je kunt de kwaliteitsborger hierbij helpen, door zelf te documenteren en aan te tonen dat je aan alles hebt gedacht.

Bekijk ook