Nieuwe sparring partner: de kwaliteitsborger

Van ‘papieren zekerheid’ naar zekerheid in de praktijk: dat is de basis van de Wet Kwaliteitsborging (WKb) voor het bouwen. Vóór de inwerkingtreding van de WKb, kreeg je een omgevingsvergunning op basis van een ontwerp op papier. Onder de WKb controleert een private kwaliteitsborger of een gebouw aan de minimale eisen van de bouwregelgeving voldoet en, indien afgesproken, ook voldoet aan de contractueel vastgestelde eisen.

Bekijk ook