Kas ir energoefektivitāte?

Ēku energoefektivitāte ir vienkārši enerģijas taupīšana – mazāka enerģijas ražošana nozīmē mazāku piesārņojumu un dabiskās vides iznīcināšanu, kā arī ievērojamu ietaupījumu. Ņemot vērā, ka vislielāko enerģijas patēriņu rada apkure (70%), mums vajadzētu rūpēties par ēku siltināšanu – atbilstoša izolācija garantē zemākas ekspluatācijas izmaksas, kā arī piesārņojošo vielu emisijas samazināšanu.

RockWorld imagery, The big picture, city, urban, skyscrapers