ROCKWOOL Grupas Rīcības kodekss

Lai ko mēs darītu, ROCKWOOL grupā esam apņēmušies vienmēr rīkoties ētiski. Tas ir pienākums vienam pret otru, mūsu klientiem un sabiedrību. Ņemot vērā to, Integritātes komiteja ir sagatavojusi Rīcības kodeksu, pēc kura mēs, kā pēc kompasa, vadāmies personīgi un kā organizācija, tiecoties pēc ilgtermiņa biznesa mērķiem.

Mūsu rīcības kodekss ROCKWOOL grupā izskaidro mūsu vērtības un vārda „integritāte” nozīmi. Mūsu izpratnē integritāte nozīmē būt godīgam un ievērot stingrus morāles principus. Integritāte sakņojas ROCKWOOL grupas pirmsākumos un veido tās stūrakmeni, to, kā mēs nodarbojamies ar biznesu. Grupas virzītājspēks ir ambiciozi un kompetenti darbinieki, kas izturas godprātīgi un ir orientēti uz ilgtermiņa panākumiem biznesā.

ROCKWOOL grupas nodokļu politika

Visos nodokļu jautājumos mēs ievērojam vienādas vērtības un stingri raugāmies, lai mūsu uzmanība tiktu vērsta uz grupas ikdienas darbību, un visās valstīs, kurās mēs nodarbojamies ar biznesu, mēs ievērojam visus šīs valsts saistošos nodokļu likumus, kā arī starptautiskos noteikumus un vispārpieņemto praksi, ieskaitot ESAO pamatnostādnes.