ROCKWOOL® PREČU ZĪME

ROCKWOOL preču zīme ir viens no lielākajiem īpašumiem rockwool grupā, tāpēc mēs to labi aizsargājam un aizstāvam visā pasaulē.

ROCKWOOL preču zīme kā logotips pirmo reizi tika reģistrēts Dānijā, 1963.gadā. Nākamajā gadā tika reģistrēta vārda zīme; šī vārda reģistrācija pašlaik ir izplatīta 60 pasaules valstīs

Tātad, mēs būtu pateicīgi par jūsu palīdzību pareizas preču zīmes izmantošanas nodrošināšanā, piemērojot šos vienkāršos noteikumus:

  • ROCKWOOL® preču zīme vienmēr ir jāraksta ar lieliem burtiem.
  • Vārds ROCKWOOL vienmēr ir jāraksta kopā ar aprakstošu lietvārdu.
  • Piemērs: ROCKWOOL produkti, ROCKWOOL izolācija vai ROCKWOOL akmens vate.
  • Vienmēr rakstiet pilnu ROCKWOOL preču zīmes nosaukumu. Nekad to nesaīsiniet vai nemainiet.
  • ROCKWOOL vārds nav vispārējs termins izolācijai vai akmens vatei un to nedrīkst izmantot šajā nolūkā. Tā vietā, piemēram, izmantojiet: ROCKWOOL izolācija.
  • Pirmo reizi pieminot ROCKWOOL preču zīmi ir jāraksta reģistrācijas simbols - ®.
  • Taču uzņēmuma nosaukumi ir jāraksta bez šī simbola.