Ēku ugunsdrošība

Katram būvobjektam jābūt uzprojektētam, uzceltam, izmantotam un uzturētam, ievērojot tehniskās un drošības prasības. Zināšanas būtu jāpielieto, bet principi jāievēro, lai atbilstu būvniecības laikā izvirzītajām prasībām saistībā ar: būvniecības drošību, ugunsdrošību, ekspluatācijas drošību, atbilstošu higiēnu un veselības aizsardzību, vides aizsardzību, aizsardzību pret troksni un vibrāciju, enerģijas taupīšanu un atbilstošu starpsienu siltumizolāciju.

Ugunsdrošība tiek uzskatīta par ļoti svarīgu būvniecības sastāvdaļu.  

Pirms izvēlēties ugunsdrošību, ir vērts zināt:

Eiropas Savienības valstīs tā sauktā Eiroklase atspoguļo produkta reakciju uz uguni. To nosakot, tiek ņemti vērā šādi parametri: izdalītā siltuma daudzums un enerģijas atbrīvošanas ātrums, aizdegšanās laiks, liesmas izplatīšanās, dūmu veidošanās, degošu pilienu un daļiņu veidošanās. Būvprodukti (izņemot grīdas) atbilst A1 – F klasei.

A1 – pilnībā neuztur degšanu, A2 – gandrīz neuztur degšanu, B – minimāli uztur degšanu, C – nedaudz uztur degšanu, D – ievērojami uztur degšanu, E – veicina degšanu, F – nav noteikta ugunsizturības klase.

Akmens vate atbilst ugunsizturības klasei A1.

ROCKWOOL akmens vate ir viens no nedaudzajiem izolācijas materiāliem, kas spēj izturēt uguns temperatūru virs 1000 °C!

 • Akmens vate ir ugunsizturīgs materiāls, kas atbilst A1 klasei;
 • ROCKWOOL akmens vate nodrošina ugunsdrošību visos ēkas elementos;
 • Pēc ilgstošas ​​degšanas, virs 1200 °C produktu augšējie slāņi neveicina degšanu, bet sāk kust.

Būvelementiem, kas ir izolēti ar ROCKWOOL akmens vati, ir augsta ugunsizturība:

 • R – augsta ROCKWOOL akmens vates ugunsizturība kopā ar formu stabilitāti ietekmē konstrukcijas stiprību un pagarina laiku pirms konstrukcijas saliekšanās;
 • E – konstrukcija, ko aizsargā akmens vate, ilgāk saglabā savu integritāti, ja tiek pakļauta uguns iedarbībai, tāpēc iegūstam laiku, pirms uguns pārvietojas uz blakus esošajām telpām;
 • I - ROCKWOOL akmens vate izolē konstrukcijas pat ļoti augstā temperatūrā. Tas nozīmē, ka karstumam ir grūti iekļūt caur starpsienām un samazinās spontānas aizdegšanās risks konstrukcijas pusē, kuru ugunsgrēks neietekmē tiešā veidā.

ROCKWOOL Lietuva piedāvā vispusīgu CONLIT risinājumu sistēmu, kas paredzēta ēku pasīvai aizsardzībai.

Sistēma CONLIT ir pārbaudīta un bagātināta ar materiālu un tehnoloģiskiem risinājumiem, tāpēc to var izmantot dažāda veida konstrukciju ugunsdrošībai;
Sistēmai CONLIT ir pilnīga dokumentācija, kas ļauj tirgot šos produktus, t.i., tehniskās deklarācijas, atbilstības sertifikāti, higiēnas sertifikāti u.c.

Ko var izolēt ar CONLIT akmens vati?

 • Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un dūmu izvades kanālus;
 • Tērauda konstrukcijas;
 • Dzelzsbetona konstrukcijas;
 • Koka konstrukcijas.

CONLIT sistēmai ir radīts speciāls kalkulators FIREPRO, ar kuru varēsiet aprēķināt nepieciešamo biezumu savam projektam vai konstrukcijai, kuru nepieciešams izolēt, izvēlēsieties piemērotāko izstrādājumu un novērtēsiet projekta izmaksas.

FIREPRO lejupielādējiet šeit.

"ROCKWOOL jums piedāvā vispusīgu CONLIT risinājumu sistēmu, kas paredzēta ēku pasīvai aizsardzībai.

Sistēma CONLIT ir pārbaudīta un bagātināta ar materiālu un tehnoloģiskiem risinājumiem, tāpēc to var izmantot dažāda veida konstrukciju ugunsdrošībai;
Sistēmai CONLIT ir pilnīga dokumentācija, kas ļauj tirgot šos produktus, t.i. tehniskās deklarācijas, atbilstības sertifikāti, higiēnas sertifikāti u.c. "
CONLIT sistēmai ir radīts speciāls kalkulators FIREPRO, ar kuru varēsiet aprēķināt nepieciešamo biezumu savam projektam vai konstrukcijai, kuru nepieciešams izolēt, izvēlēsieties piemērotāko izstrādājumu un novērtēsiet projekta izmaksas.

FIREPRO lejupielādējiet šeit.

Saturs

 1. Ēku ugunsdrošība
 2. Ugunsdrošības izolācijas risinājumi
 3. Izstrādājumi ugunsdrošības izolācijai
 4. Kā pareizi uzstādīt?
 5. Būvniecības pamatprasības
 6. Tehniskā palīdzība
 7. Projekti ar ROCKWOOL

Ugunsdrošības izolācijas risinājumi

Izstrādājumi

Ielādēt vairāk

Nesošo konstrukciju ugunsdrošības izolācija

Akmens vates plākšņu sistēma CONLIT 150 tiek izmantota, lai panāktu dažāda veida un šķērsgriezuma tērauda nesošo konstrukciju un elementu – siju un kolonnu, kā arī dzelzsbetona konstrukciju (pārsegumi, sienas, sijas un kolonnas) ugunsizturību no R15 klases līdz R240 klasei un kā papildu ugunsdrošs pārklājums koka konstrukcijām, uzlabojot to ugunsizturības klasi līdz B-s1, d0.

conlit, steel, fire protection, firepro

Apaļo ventilācijas gaisa kanālu ugunsdrošības izolācija

ROCKWOOL piedāvā CONLIT MAT ugunsdrošības sistēmu apaļiem ventilācijas kanāliem (gaisa kanāliem). Apaļie ventilācijas kanāli (gaisa kanāli), aizsargāti ar CONLIT MAT sistēmu, atbilst ugunsizturības klases prasībām līdz EIS 60.

Conlit Mat, installation application picture

Temperatūras ietekme uz materiāliem, standarta ugunsgrēka līkne saskaņā ar LVS EN 1363-1

Galvenais rādītājs, kas raksturo ēkas konstrukciju vai elementu ugunsizturību, ir tā izturība pret uguni, jo tas nosaka ēkas konstrukcijas vai elementa (būvprodukta) spēju ar standarta ugunsizturības testu noteiktā laika periodā izturēt slodzes un / vai siltumizolācijas īpašības un / vai palikt neskartam (hermētiskam, bez plaisām). Noteiktā kārtībā pārbaudītās konstrukcijas vai elementi atbilstoši to ugunsizturības ilgumam tiek klasificēti ugunsizturības klasēs un apzīmēti ar kritērijiem.

Pamatkritēriji, pēc kuriem tiek noteikta izstrādājuma ugunsizturība: R – spēja izturēt slodzes (nodrošina izturību un stabilitāti); E – integritāte (notur elementu nekustīgā stāvoklī); I – izolācijas īpašības (uztur zemāku temperatūru elementa otrā pusē, kas nesaskaras ar uguni, izteikta minūtēs).

Krzywa nagrzewania, fire pro

Tehniskā palīdzība

FAQ