Vai zinājāt, ka?

Mazāks iegūstamo izrakteņu patēriņš tāpat dod arī sevišķi lielu labumu apkārtējās vides aizsardzībā. Enerģijas taupīšana, bez šaubām, ir nepieciešama, lai samazinātu gaisa piesārņojumu un globālo sasilšanu.

Paši jaunākie pētījumi, ko izdarījušas respektablas konsultāciju enerģijas jautājumos sabiedrības Ecofys eksperti, kuri konsultē arī ES Komisiju, padarīja skaidri saredzamu nepieciešamību izveidot tādu enerģijas politiku, kura aptvertu efektīvākas tās izmantošanas un ekoloģiskā līdzsvara saglabāšanas prioritātes.

  • Neļaut tiešajiem patērētājiem izšķērdēt enerģiju.
  • Ražot enerģiju no apkārtējai videi draudzīgiem vai resursiem, kuri paši atjaunojas.
  • Palielināt enerģijas ražošanas no fosilā kurināmā produktivitāti.
RockWorld imagery,The Big Picture, poeple, view, woman
7 akmens spēku izmantošana, lai risinātu pasaules lielos izaicinājumus