A. Datu pārzinis
A. Datu pārzinis
B. Kontaktinformācija
C. Informācija par personas datu apstrādi
D. Datu nodošana ROCKWOOL Grupas ietvaros
E. Izpaušana un nodošana trešajām personām
F. Drošība
G. Jūsu kā datu subjekta tiesības
H. Saites uz citām tīmekļa vietnēm
I. Izmaiņas šajā privātuma paziņojumā

A. Datu pārzinis

Datu pārzinis