product label, label

Etiķetes apraksts 1. Izstrādājuma nosaukums; 2. Izstrādājuma pielietojums; 3. Izstrādājuma lietošanas piktogramma; 4. Ekspluatācijas īpašību deklarāciju meklēšanas tīmekļa vietne; 5. Unikālais izstrādājuma numurs; 6. Ekspluatācijas īpašību deklarācijas numurs; 7. Atbilstības sertifikāta numurs; 8. Ugunsdrošības klasifikācija; 9. Izstrādājuma marķējuma kods; 10. Izgatavošanas datums un partijas numurs; 11. Izmēri; 12. Deklarētais siltumvadītspējas koeficients; 13. Siltumpretestība; 14. CE marķējums; 15. Izgatavošanas vietas adrese; 16. Citi deklarējamie parametri.