Jautājumi un atbildes

Vai ROCKWOOL izstrādājumi ir ugunsdroši?
Vai esat sagatavojuši ROCKWOOL izstrādājumu materiālu drošības datu lapu (DDL)?
CE apzīmējums: Uz ko norāda CE zīme?
Kā ir ar konstrukciju tērauda siju un kolonnu pretuguns aizsardzību?
Cik ilgi ROCKWOOL žūst?
Cik ilgi kalpo ROCKWOOL termoizolācijas izstrādājumi?
Kā samazināt troksni, kurš atplūst no blakus telpām?
Ko notiek, ja ROCKWOOL samirkst?
Kas ir „aukstais savienojums“?
Kas ir ROCKWOOL termoizolācija?
Kāpēc nav ieteicams siltināt māju no iekšpuses?
Kāds ir pārstrādājamās ROCKWOOL produkcijas sastāvs?
Kādā temperatūrā ROCKWOOL izstrādājumi ir iedarbīgi?
Kāda ir ROCKWOOL efektivitāte?
Kāds ir ROCKWOOL izolācijas blīvums?
Kāda ir ROCKWOOL izmantošanas ietekme uz apkārtējo vidi/labums videi?
Kur tiek piestiprināta izgarojumu kontroles kārta?

Kontaktēties ar mums