Vai zinājāt?

25 gadu laikā būvniecība veido tikai 5,5 procentus no izmaksām, kas saistītas ar ēku. Ēkas izmantojums, tostarp rēķini par enerģiju, veido 86 procentus no izmaksām. Nelieli ieguldījumi noformējumā un materiālos var ievērojami ietekmēt izmantojuma izmaksas.

Construction, Crane, Building