Jaunais Ventspils Tehnikuma komplekss – pilnībā rekonstruēta vēsturiskā tehnikuma ēka un jaunas praktisko mācību telpas, kur mācās vairāk nekā 800 audzēkņi, un jauna dienesta viesnīca – ekspluatācijā tika nodots 2015.gadā. Skolai ir piešķirts Profesionālās izglītības kompetences centra statuss. Vērienīgu būvdarbu rezultātā atjaunota un pārbūvēta vēsturiskā ēka, kurā notiek vispārizglītojošo priekšmetu apguve; ir uzceltas jaunas praktisko mācību telpas – mācību laboratorijas un darbnīcas mašīnbūves, ēku inženiertīklu, būvgaldniecības, ēdināšanas pakalpojumu, viesmīlības un metālapstrādes izglītības programmu apguvei. Eleganti risināts vēsturiskās ēkas un jaunā apjoma savienojums ar stiklotu divstāvīgu galeriju. Ventspils Tehnikumam tika uzstādītas augstas energoefektivitātes prasība un, ņemot vērā lielo stikloto virsmu īpatsvaru, lai izpildītu prasības, darbiem bija jābūt veiktiem perfektā kvalitātē un jāizmanto ilgstpējīgi materiāli. Ventspils Tehnikumā, līdzīgi kā pasaules līmeņa augstskolās, pagalma plānojums pieļauj lielu publisku pasākumu rīkošanu, savukārt plašie stiklojumi vieno iekštelpas un āru, telpu un dabu. 

Fakti

Adrese Ventspils
Projekta autors AS "UPB Arhitekti"
Projekta atrašanās vieta

Ventspils Tehnikums

Saules 15, Ventspils, LV-3601, Latvija

1/7