© Jannes Linders

 
Bij de vernieuwing van het Gelders Huis in Arnhem moesten de hoofdaannemers kunnen vertrouwen op de topkwaliteit van hun leveranciers. De uitvoerende partijen droegen namelijk een verantwoordelijkheid van 20 jaar voor de prestaties van hun producten. Voor de platdakisolatie en technische isolatie van ROCKWOOL is dit geen enkel punt: de thermische prestaties zijn gedurende deze looptijd gegarandeerd.

Reductie van de beheerlasten (energieverbruik en onderhoudskosten) was een belangrijk uitgangspunt voor de vernieuwing van het provinciehuis in Arnhem. Het nieuwbouwdeel dat gekoppeld werd aan het bestaande Huis der Provincie, laat qua bouwfysisch comfort (thermisch en akoestisch) en flexibel ruimtegebruik een flinke verbetering zien ten opzichte van de oudbouw.

 

Gelders Huis, project, FRI, HVAC

Ontwerp: Team V Architectuur - © Jannes Linders

Gelders Huis, project, FRI, HVAC

Ontwerp: Team V Architectuur - © Jannes Linders

Van alle uitgeteste systemen voldeed ROCKWOOL platdakisolatie veruit het best qua akoestische waarde

Harjo Wind

Directeur Winans Dakwerken
Gelders Huis, project, FRI, HVAC

In dit project toegepaste producten

Bekijk ook deze projecten