De gaten in het brandcompartiment

Brandcompartimenten zijn onmisbaar om de gevolgen van een brand te beperken. In de praktijk vertonen ze echter een groot aantal gaten. Vooral de leidingdoorvoeringen blijken lastige onderdelen, waar het geregeld mis gaat. In webinar gaan drie deskundige sprekers in op brandveilige constructie van brandcompartimenten en met name de gaten daarin door leidingdoorvoeringen. Veel aandacht geven zij aan wat er in de praktijk fout gaat en wat er werkelijk gebeurt bij een brand. Ook normen en regelgeving komen aan de orde. De sprekers zullen daarbij de verschillen tussen theorie en praktijk laten zien. Een brand houdt zich namelijk niet aan de normen. Goede details en aandachtspunten voor een juiste uitvoering komen uiteraard ook ruimschoots aan bod.

Dit webinar vond plaats op

Online 29 oktober 2020
HVAC, fireman, Germany, indoor, fire safety

Sprekers van dit webinar

Johan Bijvank
Docent Brandpreventie Academy

In zijn bijdrage gaat Johan Bijvank in op het verschil tussen brandreactie en brandweerstand en wat dat betekent voor de constructie van een compartimentsscheiding en de leidingdoorvoeringen daarin. Bij brandreactie gaat het er om of materialen en combinaties daarvan de brand wel of niet voeden; bij brandweerstand over de tijd dat de wand stabiel blijft. Zowel steenachtige als lichte scheidingswanden komen aan de orde.

Folkert van der Ploeg
Coördinator brandonderzoek regio Twente

Folkert van der Ploeg laat vanuit praktijkonderzoek zien hoe materialen en constructies zich werkelijk gedragen bij een brand. Daaruit is af te leiden of de gekozen oplossingen wel of niet hebben bijgedragen aan het beperken van de brand. Van der Ploeg laat zien hoe een in de praktijk gerealiseerde uitvoering verschilt van de theoretisch voorgestelde oplossing. Hij doet dat onder meer aan de hand van een onderzochte brand in een meterkast.

Pascal van den Heuvel
Technical Engineer HVAC & Fire Protection ROCKWOOL Belgium NV

Pascal van den Heuvel gaat in op brandrealiteit versus testnormen voor leidingdoorvoeringen (EN 1366 deel 3). Hij presenteert daarbij weetjes vanuit de norm en do’s en don’ts bij plaatsing.

Dit vind je wellicht ook interessant