De duurzame kern van alle ROCKWOOL producten is basalt. Basalt is gestolde lava, dat ontstaat als de hete lava aan de aardoppervlakte komt. Een groot deel van de aardkorst bestaat eruit. Er komt nog steeds bij. Overal waar vulkanische activiteit is, ontstaat basalt.

In Nederland en België zien we van oudsher veel toepassingen van basalt. Het wordt niet alleen voor steenwol gebruikt, maar bijvoorbeeld ook als bestrating of als fundament voor dijken en landwinning. De totale behoefte aan basalt is wereldwijd vele malen kleiner dan de vorming ervan. De aarde produceert jaarlijks maar liefst 38.000 keer meer basalt dan wij als ROCKWOOL wereldwijd gebruiken. Dat maakt basalt tot een onuitputtelijke en duurzame brongrondstof.

Het basalt dat we als ROCKWOOL in Roermond gebruiken, komt voor een groot deel uit midden Duitsland. De korte afstand tussen onze fabriek en de vindplaats van basalt speelt een wezenlijke rol in het beperken van onze ecologische footprint.

Infographic for Instagram, ROCKWOOL, fire 
 and smoke fact

Bekijk ook