© Martin Hill
icon, 7 strenghts of stone, white on red background, for website, stärken von steinwolle, weiß auf rot, circularity, ökologie, germany

ROCKWOOL steenwol: van nature circulair

De bouwsector verbruikt jaarlijks 42 miljard ton aan primaire grondstoffen en produceert een derde van het wereldwijde afval. Om klimaatverandering en uitputting van de aarde tegen te gaan en tegelijkertijd groei en welvaart en de realisatie van benodigde infrastructuur te waarborgen, moeten we naar een circulaire bouweconomie overschakelen.

In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinetsvisie op de circulaire economie neergezet. Doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050. In de circulaire economie is afval geen afval, maar een waardevolle grondstof die geregenereerd of hergebruikt kan worden tot iets nieuws.

Onze steenwol producten passen perfect in een circulaire economie. 

De kracht van steenwol

Bekijk ook

Ook interessant