man, helmet, paper, plan, construction site, contact, technical support, technical service, service, consultancy, hvac, pipes, construction site, conlit brandschutz, technische fachberatung gebäudetechnik, germany

Projecten & specifieke gebieden

Een aantal specifieke afdelingen binnen ROCKWOOL vallen buiten de standaard bedrijfsbezoeken. Hier zijn mogelijk aanvullende veiligheidsvoorschriften van toepassing. Je contactpersoon zal je tijdig informeren indien nodig.