denk breder, akoestiek, cavity campaign, acoustics, architect,  construction worker

Bescherming tegen lawaai uit aangrenzende gebouwen

In het Bouwbesluit zijn ook eisen opgenomen over de noodzaak van geluidsisolatie tussen aangrenzende woningen en gebouwen. De spouwmuurconstructie speelt hierbij een belangrijke rol, vooral bij de aansluiting met de vloer en de muur die twee woningen scheidt. Zonder de juiste geluidsabsorberende isolatie is flankerende geluidoverdracht tussen beide woningen mogelijk. Met ROCKWOOL spouwmuurisolatie wordt dit probleem geminimaliseerd. Bovendien is het bij gebruik van Rockfit spouwplaten overbodig om de isolatie nabij de bouwmuur te dilateren. Spouwresonanties worden uitgesloten en omloopgeluid verminderd. 

 

Speaker, sound, noise - large png