Met de Wet Kwaliteitsborging in aantocht wordt het voor bouwbedrijven steeds belangrijker om met duurzame materialen te werken. Bij het bouwen van nul-op-de-meter-woningen koos Hendriks Coppelmans daarom voor ROCKWOOL RockFit Mono Silver spouwmuurisolatie. Vanwege de blijvende thermische prestaties én de spouwgarantie. 

Eind 2018 levert bouwgroep Hendriks Coppelmans 38 huurwoningen op voor deelgebied IV van project De Gaarden in Uden. Begin 2019 is ook het bijbehorende complex gereed dat 28 appartementen herbergt. De Gaarden is in opdracht van woningcorporatie Area als ‘groene wijk’ gebouwd. Het appartementencomplex en de grondgebonden woningen zijn bijvoorbeeld zeer energiezuinig, o.a. door het plaatsen van zonnepanelen. De gevels van alle gebouwen zijn geïsoleerd met RockFit Mono Silver in een dikte van 140 mm. “Voor de grondgebonden woningen speelde de spouwmuurisolatie een cruciale rol in het geheel”, vertelt Walter Schuurman, projectleider van Hendriks Coppelmans. “Deze woningen zijn namelijk gebouwd volgens het nul-op-de-meter-principe (NOM). Een NOM-woning heeft op jaarbasis een gemiddeld totaal energieverbruik van nul. De zonnepanelen zorgen ervoor dat er voldoende energie opgewekt wordt voor gemiddeld huishoudelijk verbruik. De luchtdichte ROCKWOOL spouwmuurisolatie reduceert in hoge mate de energie die nodig is om een NOM-woning te verwarmen en af te koelen en draagt bij aan het algehele wooncomfort.”

Projectgegevens

Project De Vlindergaard: 28 appartementen en 38 woningen
Locatie Uden
Opdrachtgever      Area Wonen
De Gaarden, reference case, cavity insulation, spouwgarantie
Waar het Bouwbesluit een luchtdichtheid van 0,625 vereist, bouwen wij met een waarde van 0,2. Dat kan alleen als je op details let en voor een goede spouwmuurisolatie kiest.

Walter Schuurman

Projectleieder Hendriks Coppelmans

Spouwgarantie

Voor gevels die op de juiste manier met ROCKWOOL spouwplaten geïsoleerd zijn, geeft ROCKWOOL een spouwgarantie van 10 jaar af. Voor Hendriks Coppelmans een extra reden om voor ROCKWOOL te kiezen. “Als de Wet Kwaliteitsborging ingaat, verschuift een deel van de aansprakelijkheid naar de aannemer”, vertelt Schuurman. “Dan is het fijn om in een dossier ook over een garantiebewijs van een leverancier te beschikken. Vergis je niet, dit weegt heel zwaar bij de kwaliteitsborging. Een gratis service die de geloofwaardigheid van onze kwaliteit verhoogt: waarom zouden we daar géén gebruik van maken?”

Lees meer over de spouwgarantie
case, denk breder, spouw, RockFit Mono Silver, cavity campaign

In dit project toegepast product