Wat is BENG?

1 januari 1

Welke BENG-eisen worden er gesteld en hoe bereken ik of ik hieraan voldoe?

Wat is BENG

Waarom BENG?

De bepaling van EPC en Energie-Index werd gezien als te complex, intransparant en sloot niet aan bij de behoefte van de professionals en de beleving van de consument. Daarom wilde de overheid één nieuwe methode die aansluit bij de EPBD, zuiver fysisch is en bruikbaar is voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Dit in verband met toetsing aan wettelijke eisen en afspraken. Uit het Energieakkoord (tegenwoordig onderdeel van het Klimaatakkoord) en uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) moesten zijn. Het was een logische stap om de nieuwe bepalingsmethode te laten aansluiten bij de EPBD. Maar er is ook aansluiting met het Klimaatakkoord, sectortafel Gebouwde omgeving. Daarin staat de ambitie om wijk voor wijk aan de slag te gaan met de transformatie van zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen in goed geïsoleerde woningen en gebouwen die we met duurzame warmte verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken.Waarmee kan ik rekenen?

Om te kunnen berekenen of je aan de nieuwe BENG-eisen voldoet is er een nieuwe bepalingsmethode ontwikkeld. Deze is vastgelegd in een gratis verkrijgbare Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’. Met NTA 8800 kan niet alleen de energieprestatie van nieuwbouw worden berekend, maar ook de energieprestatie van bestaande gebouwen. Het gaat daarbij zowel om woning- als utiliteitsbouw.

Technisch advies

ROCKWOOL is niet alleen leverancier van hoogwaardige en duurzame steenwol isolatie. We zijn ook kennispartner op het gebied van (brandveilige) isolatie. We bieden graag toegevoegde waarde met advies en ondersteuning vanuit onze expertise. Heb je behoefte aan technisch advies, of wens je hulp bij bijvoorbeeld detailleringen, thermische of bouwfysische berekeningen, producten en toepassingen? Dan staan onze specialisten je graag te woord. Vul het contactformulier in of neem telefonisch contact op:
+31 475 35 36 19

beng, campaign image

Bekijk ook